Ku Społeczeństwu Informacyjnemu

E-bip.pl (www.e-bip.pl) to system umożliwiający redagowanie i publikowanie w Internecie własnych stron podmiotowych Elektronicznego Biuletynu Informacji Publicznej, zgodnie z wymogami przyjętej przez Sejm w 2001 roku ustawy o dostępie do informacji publicznej. Autorami systemu są firmy A&BC i 4M data.

Zaletą Biuletynu dla użytkowników jest łatwość dotarcia do informacji wyświetlanej w przeglądarce internetowej. Można zadawać pytania dotyczące samorządów rozmaitego szczebla, dostępna jest wyszukiwarka aktów prawnych (np. uchwał samorządowych), w bazie dostępne są też informacje dotyczące poszczególnych dziedzin życia publicznego i jednostek samorządowych. Efektywność systemu będzie rosła w miarę uzupełniania baz danych, co leży już w gestii samych samorządów - naprzeciw trudnościom finansowym wychodzą tutaj minimalne wymagania techniczne systemu.