Kurczy się rynek PDA

W II kw. br. producenci odnotowali kolejny z rzędu kwartalny spadek sprzedaży. W skali globalnej dostarczyli na rynek 2,27 mln palmtopów, co stanowi ponad 10,7% spadek w stosunku do II kw. 2002 r. Urządzenia PDA dobrze sprzedawały się natomiast na rynku europejskim.

Pozycję lidera umocniła firma Palm, sprzedając w II kw. ponad 903 tys. palmtopów, co daje jej 39,9% udział w rynku. Producent zawdzięcza ten wynik wysokiemu popytowi na nowe urządzenia linii Zire i Tungsten C. Premiera nowych niedrogich modeli Pocket PC pozwoliła natomiast zwiększyć rynkowy udział firmie HP, który kształtuje się teraz na poziomie 16,8%. Trzecim w rankingu producentów jest Sony (11,3%). Dell - niedawny debiutant na rynku PDA – odnotował niewielki spadek wobec ubiegłego kwartału. Według szacunków IDC, sprzedaż urządzeń serii Axim, stanowiła 6,7% całego palmtopowego rynku w II kw. br.

Z raportu IDC wynika, że sprzedaż PDA w Europie Zachodniej, z uwzględnieniem urządzeń klasy smartphone, wzrosła o 225%. Prym w tej części świata wiedzie Nokia (aparaty 3650 i 7650), ze sprzedażą na poziomie 694 tys. sztuk i 46,5% udziałem rynkowym. Drugi Palm sprzedał w tym regionie 188 tys. palmtopów. Trzeci w zestawieniu Sony Ericsson wprowadził na rynek 150 tys. aparatów P800. W tym samym czasie HP w regionie Europy Zachodniej sprzedał 140 tys. urządzeń serii iPaq.