Kurs Directora online

Macromedia opublikowała nową serię warsztatów online skierowaną do użytkowników Macromedia Director 8.5 i poświęconą m.in. tworzeniu interaktywnej zawartości 3D dla witryn WWW.

Nowa seria lekcji Directora 8.5 opublikowana przez Macromedię składa się z warsztatów typu 'krok po kroku' i poświęcona jest m.in. tworzeniu interaktywnych elementów trójwymiarowych na potrzeby Internetu. Lekcje skierowane są zarówno do doświadczonych użytkowników Directora, jak i do artystów 3D i programistów Macromedia Flash nie pracujących jeszcze z programem. Kurs złożony jest z czterech części: 'Director Basics' prezentującej interfejs aplikacji oraz etapy tworzenia nowego projektu, 'Behaviour Basics' zawierającej instrukcje korzystania z biblioteki szablonów zachowań ułatwiającej tworzenie elementów interaktywnych, '3D Basics' uczącej importowania plików trójwymiarowych i ich edycji oraz 'Publishing Basics' przedstawiającej sposoby przygotowywania skończonych projektów do publikacji na płytach CD-ROM lub w Internecie jako zawartość Shockwave.

Możliwe jest także pobieranie plików źródłowych wraz z wykorzystanymi w warsztatach przykładami, co pozwala wykonywać samodzielnie opisywane operacje. Zestaw zawiera także bardziej specjalistyczne lekcje przeznaczone dla użytkowników pracujących w innych aplikacjach 3D, jak np. Discreet 3DS Max.

http://www.macromedia.com/software/director/productinfo/tutorials


Zobacz również