Kuźnia dźwięku... na biurku!

Gwałtowny rozwój technik multimedialnych wprowadził "pod strzechy" profesjonalne możliwości tworzenia muzyki i generacji dźwięków...

Gwałtowny rozwój technik multimedialnych wprowadził "pod strzechy" profesjonalne możliwości tworzenia muzyki i generacji dźwięków przy wykorzystaniu PC. Odpowiednio dobrany zestaw oprogramowania i karta dźwiękowa zapewniają emulację syntezatora czy maszyny perkusyjnej lub ich zestawów na pojedynczym PC uzupełnionym jedynie zewnętrzną klawiaturą MIDI.

Kuźnia dźwięku... na biurku!
Tworzenie kompozycji muzycznej przebiega w trzech etapach: generowanie dźwięku, edycja i przetwarzanie oraz miksowanie i końcowe zgrywanie. Do obsługi drugiego etapu użytkownicy PC mieli do dyspozycji cztery aplikacje: Sound Forge (SF), WaveLab, CoolEdit oraz Goldwave. Tzw. przemysłowym standardem była kolejna wersja Sound Forge. Tak chyba będzie nadal, bowiem liczne innowacje i usprawnienia umacniają od lat wiodącą pozycję tego programu. Sonic Foundry szybko zaoferował bezpłatne uaktualnienie do wersji 4.5b z najnowszą technologią kompresji (G2) plików audio i wideo odtwarzanych za pomocą internetowego standardu - RealNetworks' G2 Media Player. Dzięki temu SF jest narzędziem do przygotowywania interaktywnych multimediów do witryn WWW czy do dystrybucji wewnątrz intranetów (dzięki kompresji do 8-bitów). Obsługa formatu AVI, wtyczek DirectX Audio (8,16 i 24-bitowych) - m.in. Sonic Foundry Noise Reduction, Acoustic Mirror i XFX Plug-In Packs, formatów: RealAudio i ASF oraz AU do Javy przekracza oczekiwania użytkownika edytora muzycznego.

SF w wersji 4.5 zawiera wszystkie dobrodziejstwa poprzedniej wersji 4.0 wzbogacone o obsługę ww. formatu G2 i Windows Media 3.0 oraz o:

  • zintegrowany Batch Converter umożliwiający masowe, automatyczne przetwarzanie tysięcy plików. Jest on niezbędny, gdyż w praktyce studyjnej bardzo często występuje konieczność przetworzenia wielu plików składających się na edytowany i miksowany materiał. W przetwarzaniu można przy tym uwzględnić niemal każdy dostępny w SF efekt, proces, filtr czy wtyczki DirectX Audio. Poprzednio moduł ten był sprzedawany oddzielnie i kosztował aż 199 USD!

  • wbudowany analizator spektrum (Spectrum Analysis) pozwalający na precyzyjną ocenę składu widmowego badanej fali dźwiękowej, a tym samym na wychwycenie wszelkich zniekształceń czy zakłóceń. Wyniki analizy Fast Fourier Transform przedstawiane są na dwóch wyświetlaczach: Spectrum Graph pozwala na pełny monitoring odgrywania lub rejestracji, natomiast Sonogram pokazuje obwiednię
    podczas odgrywania. I ten moduł w poprzedniej wersji był dostępny, ale tylko za dodatkowe 149 USD...

  • współpracę (zwłaszcza w zakresie edycji pętli) z pozostałymi aplikacjami Sonic Foundry, ze słynnej serii ACID.
Kuźnia dźwięku... na biurku!
Sound Forge w wersji 4.0 słynął z dużej liczby obsługiwanych formatów. Aby ostatecznie uporządkować nazwy, autorów i platformy do poszczgólnych formatów, wymieniamy je w tym miejscu. Są to: wszystkie formaty ACM (CCITT (u-Law i A-Law), Microsoft ADPCM, Interactive Media Association (IMA) ADPCM, GSM 6.10 i DSP Group True Speech, Advanced Streaming Format for Windows Media (ASF), Ad Lib Sample PCM i ADPCM (SMP), Amiga SVX (SVX/IFF), Covox V8 (V8), Creative Labs VOC 8/16-bitów (VOC), Dialogic VOX - ADPCM (VOX), Gravis Patch (PAT), InterVoice: ADPCM, u-Law i A-Law) (IVC), Macintosh AIFF (AIF/SND), Microsoft (AVI,WAV), NeXT/Sun Java (PCM, u-Law), (AU/SND), RAW (8/16-bit PCM (RAW), RealNetworks' G2 (RM/RA), SampleVision (SMP), Sonic Foundry Sample Resource (SFR), Sound Designer 1 (DIG/SD) oraz Sounder/SoundTool (SND).

Lista opcji edycyjnych jest długa - nie sposób ich tu opisać, ale markery, próbkowanie do 96 kHz, graficzne nanoszenie obwiedni, lokatory zdarzeń dźwiękowych, rozwijany...mikser i/lub klawiatura MIDI, trzy 10-pasmowe korektory graficzne i parametryczne, modulatory dynamiki, wyzwalanie rejestracji z sekwencerów, urządzeń MIDI czy generatorów synchronizacji czasu, konfigurowalne, predefiniowane funkcje i efekty z opcją bypass, transfer próbek do samplerów poprzez SCSI/SMDI (SCSI MIDI Device Interface) lub MIDI/SDS (Sample Dump Standard), synchronizacja dźwięku z klatkami wideo to te, o których nie wspomnieć byłoby nierzetelnością.

kursora

Wśród funkcji, narzędzi, efektów i tzw. procesów warto wymienić najważniejsze: Auto Trim/Crop,Channel Converter, Convert to 8-Bit, DC Offset,

Silence, Invert/Flip, Mute, Normalize, Pan/Expand, Resample, Reverse, Smooth/Enhance, Time Compress/Expand i Volume, Amplitude Modulation, Chorus, Delay/Echo, Envelope, Flange/Wah-Wah, Gapper/Snipper, Noise Gate, Pitch Bend/Shift, Reverb, Vibrato itd.

Sound Forge to "program kompletny" i nie wygląda na to, żeby w przyszłości można było coś w nim zmienić.