Kwestia centralizacji

Europejscy CIO wiedzą o zaletach centralizacji środowiska informatycznego w obecnych uwarunkowaniach technologicznych i biznesowych; jednocześnie tylko 40% powołało centralną jednostkę informatyczną.

83% dyrektorów IT w firmach europejskich uważa, że centra przetwarzania danych i centralizacja środowisk informatycznych przynoszą korzyści, w stosunku do rozproszonych i oddziałowych środowisk informatycznych, w zakresie kosztów, ryzyka i elastyczności rozwiązań. Tylko 40% dyrektorów ds. informatyki uruchomiło jednak scentralizowane departamenty informatyczne. Tymczasem 60% respondentów, mogących porównać w swojej firmie działanie zarówno centrów przetwarzania danych jak i rozproszonych środowisk informatycznych w oddziałach twierdzi, że łatwiej kontrolować środowiska wykorzystujące centra przetwarzania danych, niż środowiska zewnętrzne.

O kłopotach z opanowaniem środowiska informatycznego może zaś świadczyć fakt, że jedna czwarta dyrektorów IT żąda raportu na temat kosztów środowiska informatycznego tylko w wyjątkowych sytuacjach lub też nie posiada procedur raportowania w tym względzie. Ponad połowa badanych firm (54%) używa sformalizowanych wytycznych i standardów dotyczących środowisk informatycznych; 63% z tych firm wykorzystuje takie same reguły dla całego przedsiębiorstwa.

Cytowane wyniki pochodzą z ogólnoeuropejskiego badania dyrektorów IT zamówionego przez firmę Unisys.


Zobacz również