Kwiecień na nie

W kwietniowym notowaniu WOK obniżyły się wszystkie wskaźniki określane w badaniu Ipsos-Demoskop: wskaźnik optymizmu konsumentów, wskaźnik klimatu gospodarczego, wskaźnik skłonności do zakupów, oceny bieżącej i oczekiwań.

W kwietniu budowany przez Ipsos-Demoskop wskaźnik optymizmu konsumentów (WOK) stracił prawie 4 punkty i przyjmuje obecnie wartość 70,73 pkt. To trzeci kolejny spadek wartości wskaźnika.

Główną przyczyną pogorszenia się nastrojów wśród konsumentów są coraz gorsze oceny sytuacji gospodarczej w kraju. Obniżyła się drugi raz z rzędu wartość wskaźnika klimatu gospodarczego, który wynosi obecnie 52,17 pkt. Oznacza to spadek w porównaniu z marcowym notowaniem o ponad 8 punktów. Ostatni raz równie nisko wskaźnik ten był notowany przed rokiem, w marcu 2002 i we wrześniu 2002 r.

Nieznacznie, bo 0,93 pkt. stracił także wskaźnik skłonności do zakupów, który w kwietniu przyjął wartość 82,95 punktu. To trzecie kolejne notowanie, podczas którego nie zmienia się znacząco odsetek respondentów zamierzających kupować dobra trwałego użytku.

Wskaźnik bieżący stracił ponad 8 punktów i przyjmuje wartość 51,13 punktów; wskaźnik oczekiwań stracił, ale znacznie mniej - 4,15 punktu - i jest notowany w kwietniu na poziomie 78,74 punktów.

Coraz gorzej natomiast wypada ocena sytuacji materialnej respondentów. Odsetek osób, których zdaniem sytuacja materialna w ich domu uległa w ostatnim roku pogorszeniu wzrósł w porównaniu z marcem o 7 punktów procentowych i wynosi obecnie 42%.

Budowany co miesiąc przez Ipsos-Demoskop na zlecenie "Rzeczpospolitej" WOK może przyjmować wartości od 0 do 200 punktów. WOK powstaje na podstawie odpowiedzi na pięć pytań respondentów z reprezentatywnej próby 1000 Polaków w wieku 15+. Statystyczny błąd oszacowań wynosi (+/-) 3,2% na poziomie ufności 0,95.


Zobacz również