LAN potrafi więcej!

Obecnie sieci lokalne umożliwiają efektywne wykorzystanie wielu usług, głównie dzięki dużej szybkości komunikacji między komputerami wchodzącymi w jej skład. W tym artykule przedstawimy kilka serwerów, które warto uruchomić w najmniejszej nawet sieci LAN.


Obecnie sieci lokalne umożliwiają efektywne wykorzystanie wielu usług, głównie dzięki dużej szybkości komunikacji między komputerami wchodzącymi w jej skład. W tym artykule przedstawimy kilka serwerów, które warto uruchomić w najmniejszej nawet sieci LAN.

Tworzone dziś sieci lokalne opierają się zwykle na urządzeniach pracujących z prędkością 100 Mb/s, a coraz częściej wykorzystywane są routery, przełączniki, karty sieciowe itp., potrafiące przesyłać dane nawet dziesięć razy szybciej. Taka przepustowość pozwala na przesłanie danych zawartych na standardowej płycie DVD (4,7 GB) w ciągu mniej więcej 385 sekund (100 Mb/s) lub 39 sekund (1000 Mb/s) - pobranie tych samych informacji przez użytkowników Neostrady 512 trwałoby do kilkunastu godzin.

Oczywiście, sieci pracujące z szybkością 1000 Mb/s to nie kres rozwoju LAN - coraz częściej świat obiegają informacje o biciu rekordów prędkości transferu danych pomiędzy ośrodkami naukowymi, np. we wrześniu 2004 roku naukowcom udało się przetransferować 859 GB informacji w ciągu zaledwie 17 minut, czyli z prędkością prawie 7000 Mb/s! Na pewno infrastruktura samego Internetu nigdy nie dorówna przepustowością sieciom lokalnym - nawet dziś trudno sobie wyobrazić, kiedy przeciętny użytkownik Globalnej Pajęczyny będzie mógł surfować z prędkością 100 Mb/s, która jest obecnie zanikającym powoli standardem sieci lokalnych. Ze względu na dużo mniejsze koszty wdrożenia dużej przepustowości sieci lokalne zawsze będą miały przewagę nad Internetem w szybkości transmisji danych.

Poniżej znaleźć można informacje o uruchomieniu, konfiguracji i zarządzaniu serwerami: FTP, pocztowymi, Direct Connect oraz stron WWW . Oczywiście, te same usługi są wykorzystywane w Internecie, jednak dopiero w sieciach lokalnych widać ich możliwości, których nie ogranicza praktycznie przepustowość łączy.

Serwer FTP

LAN potrafi więcej!

Aby wyznaczyć swój numer IP w sieci lokalnej, w wierszu poleceń należy wpisać ipconfig.

Działanie FTP polega na przekazywaniu plików z komputera klienta do peceta pełniącego funkcję serwera - mogą tam być dostępne jedynie dla właściciela (osoby, która umieściła je na dysku serwera) bądź dla większej liczby użytkowników usługi.

W Internecie znaleźć można dużo tego typu aplikacji do Windows, jednak niewiele z nich zasługuje na uwagę - większość pracuje mało stabilnie, również sporo z nich to programy płatne. Bezpłatny GuildFTPd jest bardzo stabilny i prosty w użyciu oraz - co nie mniej ważne - oferuje dużo opcji konfiguracyjnych.

LAN potrafi więcej!

GuildFTPd to jeden z najlepszych serwerów FTP pracujących pod kontrolą Windows.

Instalacja GuildFTPd jest bardzo prosta, bo ogranicza się do pobrania ze stronyhttp://www.pcworld.pl/ftp/pc/programy/3803/GuildFTPd.0.999.9.html oraz ewentualnego zainstalowania bibliotekihttp://www.guildftpd.com/dwnload/wininet.zip , jeśli aplikacja nie chce działać prawidłowo. Przyda się również wtyczka, która umożliwi wprowadzenie limitu, wyznaczającego minimalny stosunek wysłanych do pobranych danych (ang. share ratio, czyli w wolnym tłumaczeniu proporcja udostępniania) - 1 GB wysłanych informacji i 4 GB odebranych oznacza, że po wysłaniu na serwer 1 GB danych można pobrać 4 GB, co zmusi użytkowników do umieszczania na nim odpowiednich zasobów - np. filmów, aplikacji itp. Wtyczka jest dostępna pod adresemhttp://www.guildftpd.com/dwnload/plugins/Ratio_Plugin.exe i należy ją uruchomić po zainstalowaniu GuildFTPd na dysku komputera pełniącego funkcję serwera.

Aby umożliwić korzystanie z tego serwera FTP, wystarczy założyć konta użytkownikom, jednak zaleca się ustawienie przynajmniej podstawowych parametrów jego pracy.

Ustawienia indywidualne

LAN potrafi więcej!

Kerio MailServer - usługi. Serwer Kerio MailServer umożliwia uruchomienie kilku różnych protokołów poczty elektronicznej.

Umożliwiają konfigurację serwera w odniesieniu do całej grupy osób bądź wybranego użytkownika. Są widoczne w prawym dolnym oknie aplikacji i gotowe do zmiany po kliknięciu odpowiedniej pozycji menu użytkowników serwera. Najważniejsze ustawienia to:

Max Acct Connections - określa maksymalną liczbę połączeń pojedynczego użytkownika z serwerem (0 oznacza "bez limitu").

Max IP Connections - określa liczbę połączeń jednego numeru IP z serwerem.

Inactivity Timeout (w minutach) - określa, jak długo może być podłączony użytkownik niewykonujący żadnego działania, zanim zostanie odłączony.

Minimum Transfer Rate oraz Maximum Transfer Rate (wartości w KB) - odpowiednio: minimalna oraz maksymalna prędkość odbierania bądź wysyłania danych; po ich przekroczeniu użytkownik zostanie rozłączony z serwerem.

Soft Download Speed Limit oraz Soft Upload Speed Limit - odpowiednio maksymalna szybkość pobierania i wysyłania danych w komunikacji z serwerem przez użytkownika.

Port - określa, przez który port użytkownik może się łączyć serwerem (standardowo wartość 21).

Account Enable - pozwala zablokować dostęp do konta użytkownikowi korzystającemu z serwera (należy zmienić ustawienie Enable na Disable).

Ścieżki danych

LAN potrafi więcej!

Kerio MailServer - nowy użytkownik. Tak wyglądają poprawnie wprowadzone dane nowego użytkownika

W tym wypadku określasz, do których ścieżek będą mieli dostęp użytkownicy (pojedynczy klient, cała grupa bądź wszystkie konta założone na serwerze). Ponadto decydujesz, czy dany użytkownik, grupa lub wszystkie konta mogą zapisywać dane w konkretnym folderze, czy tylko je odtwarzać itp.

W celu dodania nowej ścieżki dostępu na przykład do folderu na twardym dysku serwera kliknij odpowiednią pozycję na liście użytkowników i naciśnij klawisz [F4]. W wyświetlonym oknie Local Path oznacza wspomnianą ścieżkę dostępu do folderu na dysku serwera, Virtual Path to ścieżka, którą będzie widział użytkownik (np. parametr /folder spowoduje, że po połączeniu z serwerem użytkownik będzie widział pozycję o tej właśnie nazwie, do której będzie mógł przejść). W oknie tym należy również określić prawa użytkownika związane z danym folderem - pozycje Read, Write, Create, List, Append, Delete oznaczają odpowiednio: możliwość odczytu, zapisu, tworzenia nowych plików, odczytywania zawartości folderu, możliwość zamiany znajdującego się katalogu pliku oraz jego skasowania.

Inne

Jeśli administrator serwera chce korzystać z zainstalowanej wcześniej wtyczki związanej z Share Ratio, powinien kliknąć menu Plugins | Configure Ratios, zaznaczyć punkt Enable, aby włączyć funkcję, oraz określić stosunek liczby wysyłanych i pobieranych danych.

Gdy serwer ma być dostępny tylko dla użytkowników z sieci lokalnej, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę System i wybrać pozycję Edit IP Mask oraz nie wpisując w pole tekstowe żadnej wartości, zaznaczyć parametr Deny i kliknąć przycisk Add. W rezultacie nikt nie będzie mógł się podłączyć do działającego serwera FTP. Teraz należy dodać (w polu tekstowym, zaznaczając ustawienie Accept, a następnie klikając przycisk Add) maski sieci, które będą miały dostęp do serwera - w zależności od sieci, mogą to być np. maski 10.xx.xx.xx (należy podać jedynie początek klasy IP, czyli w tym wypadku 10.), 172.16.xx.xx, 192.168.xx.xx itp.

Do połączenia się z serwerem użytkownik będzie mógł użyć każdego programu obsługującego protokół FTP (np. Total Commandera).

Linuksowy FTP

Bardzo wiele aplikacji świadczących usługi serwera FTP pracuje na komputerze zaopatrzonym w system operacyjny Linux. Praktycznie każda dystrybucja tego środowiska zaopatrzona jest we własny serwer FTP, jednak tego typu standardowe oprogramowanie bardzo często ma wiele wad, głównie w systemie zabezpieczeń. Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z szybkiego, stabilnego i stosunkowo bezpiecznego serwera FTP o nazwie vsftp. Aplikacja (dostępna pod adresemftp://vsftpd.beasts.org/users/ cevans/vsftpd-2.0.2pre3.tar.gz ) jest bezpłatna i można ją wykorzystać we wszystkich dystrybucjach Linuksa.