LAN w eterze

Tym razem opisujemy urządzenia nie nadające się do użytku domowego...

W numerze <a href=0129.html>PCWK 4/99</a> opisaliśmy trzy rozwiązania umożliwiające założenie domowej sieci z wykorzystaniem istniejącego okablowania telefonicznego bądź zupełnie bezprzewodowo. Tym razem opisujemy urządzenia nie nadające się do użytku domowego - ceny oscylujące wokół 5000 USD nie zachęcają do ich kupna nawet na specjalną okazję.

LAN w eterze

Brydż SpeedLAN

Sprzęt do radiowej komunikacji sieciowej nie jest produktem masowym, ale nie znaczy to, że nigdy nie pojawi się w domu Kowalskiego. Zapewne już całkiem niedługo dostawcy usług internetowych zaproponują nam dostęp do Sieci nie poprzez modem i kable telefoniczne, lecz bezprzewodowo z użyciem odpowiedniej karty radiowej. Zamiast numeru dostępu będziemy kupować szerokość pasma transmisji danych, jak w przypadku łączy dzierżawionych. O ile koszt łączy stałych jest wysoki - składa się nań koszt doprowadzenia kabli oraz miesięczna opłata dzierżawy - to w przypadku łączy radiowych dodatkowe nakłady na sprzęt zwracają się już po roku; później użytkownik ponosi jedynie koszty przydziału pasma.

Sieć radiowa to nie tylko narzędzie dla dostawców Internetu. Jest rozwiązaniem bardzo elastycznym, gdyż sprzęt pozwala na dowolne konfiguracje połączeń w zależności od potrzeb i zastosowań. Zalety radiosieci mieliśmy okazję sprawdzić na urządzeniach produkowanych przez amerykańską firmę Wave Wireless Networking.

LAN w eterze

Karta stacji klienckiej

Podstawowymi elementami sieci radiowej WWN są urządzenia łącznikowe - tzw. brydże - o nazwie SpeedLAN. Ich zadaniem jest połączenie dwóch lub więcej sieci LAN drogą radiową. Te masywne pudła, przypominające profesjonalny sprzęt nagłaśniający, są autonomicznymi komputerami wyposażonymi we wzmacniacz oraz nadajnik fal radiowych. Dla użytkownika są dosłownie czarną skrzynką, w którą trzeba tylko włożyć kabel sieci LAN, podłączyć antenę oraz zasilanie. Ewentualne zmiany konfiguracyjne wykonuje się programowo z komputera podłączonego do sieci.

Brydże są niewidoczne w sieci LAN - użytkownicy mogą w ogóle nie wiedzieć o ich istnieniu. LAN-y łączone radiowo widziane są po prostu jako jedna sieć. W zależności od typu brydża łącze radiowe ma przepustowość 2 Mb/s (jeśli brydż działa w paśmie 900 MHz) bądź 10 Mb/s (pasmo 2,4 lub 5,7 GHz), a więc mniejszą niż kablowy Ethernet 10/100. Trzeba jeszcze wziąć pod uwagę to, że część pasma zajmują informacje o ramkach danych (ramka to, mówiąc obrazowo, wagon, w którym podróżują dane), więc rzeczywiste pasmo wynosi 1,6 Mb/s w przypadku portu 2 Mb/s i 7,7 Mb/s w przypadku portu 10 Mb/s.

SpeedLAN może pracować w konfiguracji punkt-punkt oraz punkt-wielopunkt. Co to oznacza? Przypuśćmy, że firma X ma dwa oddziały na przeciwległych krańcach miasta, a komputery w obu biurach pracują w sieci LAN. Sieci tych filii nie są ze sobą połączone, koszt przeprowadzenia dedykowanego łącza jest zbyt wysoki. Tu właśnie można zastosować konfigurację punkt-punkt: każda z filii wepnie w swą sieć jeden brydż SpeedLAN, by między oddziałami powstało łącze radiowe. A gdyby oddziałów było więcej? Wówczas najlepiej utworzyć konfigurację punkt-wielopunkt, w której jeden z brydżów pełni rolę stacji centralnej. Jego zadaniem jest zarządzanie transmisjami do i od pozostałych stacji: trzeba zapytać każdą stację satelicką, ile ma danych do przesłania, a w następnej rundzie obliczyć i przydzielić jej okno czasowe odpowiedniej długości. Dzięki temu pasmo jest maksymalnie wykorzystane.

Istnieje też konfiguracja mieszana, w której stacja komunikuje się np. z dwiema stacjami satelickimi jako centralna (dynamicznie przydzielająca pasmo) i dwiema innymi jako równorzędna o większym paśmie. Jest to możliwe dzięki temu, że każdy brydż SpeedLAN ma dwa wolne gniazda rozszerzeń, w których można zainstalować dodatkowe porty radiowe lub Ethernet.

W naszej redakcji testowaliśmy konfigurację SpeedLAN ISP, którą zainteresował się jeden z największych polskich dostawców usług internetowych. Jest to w zasadzie brydż SpeedLAN Plus z odpowiednio zmienionym oprogramowaniem wewnętrznym, pracujący jako stacja bazowa oraz stacje klienckie w postaci radiowych kart ISA lub PC Card do komputerów PC. Stacją kliencką może też być brydż SpeedLAN Plus, do którego podłączona jest np. sieć LAN dla mieszkańców bloku (stanowi więc swego rodzaju antenę zbiorczą).

Stacja bazowa to radiowy modem wielodostępowy, do którego można zalogować do 100 stacji klienckich jednocześnie, z czego w danej chwili obsłużonych będzie maksymalnie 48 (w przyszłości 96). Dzięki programowi konfiguracyjnemu pracującemu w Windows 95/98 i NT 4.0 każdej stacji klienckiej można zdalnie przydzielić inne pasmo oraz prawa dostępu. Mało tego, radio klienckie można skonfigurować w tryb "roamingu", by łączyło się z aktualnie wolną stacją bazową.

We wszystkich konfiguracjach sieć radiowa SpeedLAN jest bardzo bezpieczna: oprócz metody rozproszenia widma i weryfikacji urządzeń odbiorczych (każda sieć ma niepowtarzalny identyfikator) opcjonalnie stosowane są także mechanizmy programowego szyfrowania danych. Praktycznie niemożliwe jest przechwycenie i odczytanie przesyłanych informacji.

Opisana tu sieć radiowa SpeedLAN nie jest przeznaczona do domowego użytku. Warto jednak poznać technologię, która umożliwia dostawcom Internetu świadczenie masowych, relatywnie tanich usług o wyższym standardzie niż w tradycyjnym połączeniu kablowym.