LG - cała prawda o telewizorach

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów orzekł, iż firma LG Electronic podając nieprawdziwe informacje o parametrach oferowanych telewizorów, naruszyła zbiorowe interesy konsumentów. Opakowania produkowanych przez koncern telewizorów zawierały nierzetelne informacje i wprowadzały klientów w błąd - zgodnie z orzeczeniem prezesa UOKiK firma musi niezwłocznie zaniechać tej praktyki.

Postępowanie przeciw firmie zostało wszczęte przez Urząd w 2006 r. Spółka od 2004 r. wyprodukowała i wprowadziła do sprzedaży ok. 37 tys. telewizorów. Prezes UOKiK uznał w toku postępowania, iż znajdujące się na pudełkach informacje mogły powodować u nabywców mylne wyobrażenia co do wielkości obrazu widzialnego i przekonanie, że rozmiary ekranu są większe niż w rzeczywistości.

Prezes UOKiK uzasadnił decyzję tym, iż podstawowym prawem konsumenta jest możliwość uzyskania pełnej informacji o oferowanych towarach, natomiast obowiązkiem przedsiębiorcy jest przekazanie informacji odzwierciedlających cechy produktów. "Trudno wymagać od konsumenta, by na zakupy sprzętu TV wybierał się z miarką ułatwiającą sprawdzenie czy podawane przez producenta wielkości ekranów są prawdziwe" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym w internetowym serwisie UOKiK.

Na firmę nie została nałożona kara finansowa, gdyż postępowanie przeciw niej wszczęto w oparciu o przepisy poprzedniej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (nowelizacja ustawy miała miejsce w połowie kwietnia br.).

Decyzja nie jest ostateczna - LG może się od tej decyzji odwołać. Do chwili publikacji tekstu nie udało nam się ustalić, czy LG z tego prawa skorzysta.

Strona UOKiK