LIFT dla Dreamweavera

UsableNet przedstawiła nową wersję LIFT, dodatkowego modułu dla Macromedia Dreamweaver 4 i Dreamweaver UltraDev 4 ułatwiającego tworzenie dostępnych i funkcjonalnych witryn WWW.

LIFT proponowany przez UsableNet to dodatek do Dreamweavera 4 i Dreamweaver UltraDev 4, który pozwala twórcom WWW przeprowadzać cztery główne operacje: ewaluację witryny, poszukiwanie błędów, inspekcję problemów i naprawę usterek. Koncepcja produktów i serwisów online oferowanych przez UsableNet jest prosta: wszystkie zasady funkcjonalności stron WWW ustalone przez zespoły badawcze, instytucje edukacyjne oraz pojedynczych użytkowników zostają udostępnione w formie produktów lub usług. Zasady funkcjonalności oparte są na badaniach tego w jaki sposób użytkownicy odnajdują, korzystają i poruszają się po witrynach WWW. Wszystkie funkcje LIFT są dostępne jako pozycje menu z poziomu aplikacji Dreamweaver 4 i Dreamweaver UltraDev 4 i oferują m.in. możliwość automatyzacji procesu naprawiania błędów w tabelach, obrazkach, skryptach czy odnośnikach, eliminację ręcznej ewaluacji kodu HTML oraz opcję śledzenia procesu programowania i projektowania witryny w czasie rzeczywistym. LIFT dla Dreamweaver 4 i Dreamweaver UltraDev 4 kosztuje odpowiednio 249 i 349 USD i jest dostępny na witrynie UsableNet.

http://www.usablenet.com


Zobacz również