Łączniki wyszukiwania w Windows 7

Do przeszukiwania sieci nie jest wcale potrzebna przeglądarka. Poszukiwania można prowadzić również z poziomu Eksploratora Windows. Menedżer plików sprawdzi zasoby całego Internetu bądź poszczególnych witryn. To bardzo wygodne rozwiązanie. Wystarczy zdefiniować odpowiednie połączenie.


Windows 7 oferuje znacznie bardziej rozbudowane funkcje wyszukiwania od swoich poprzedników. Jedną z dodatkowym możliwości jest przeszukiwanie zawartości poszczególnych stron internetowych za pomocą Eksploratora Windows. Aby było to możliwe należy stworzyć bądź zainstalować tak zwany łącznik wyszukiwania (search connector) łączący menadżera plików z daną witryna internetową. To plik zapisany w kodzie XML. Wiele łączników udostępnianych jest przez różne witryny internetowe ale bardzo prosto stworzyć własny.

Kod łącznika pozwalający przeszukiwać witrynę PCWorlda

Kod łącznika pozwalający przeszukiwać witrynę PCWorlda

1. Kod konektora

Instalacja pobranego z sieci konektora sprowadza się do jego uruchomienia. Zobacz, jak wygląda kod takiego łącznika. Uruchom dowolny edytor tekstu, na przykład systemowy Notatnik i wpisz do niego następujący kod:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<OpenSearchDescription xmlns="http://a9.com/-/spec/opensearch/1.1/">

<ShortName> NAZWA KONEKTORA WYSZUKIWANIA </ShortName>

<Description> OPIS KONEKTORA </Description>

<Url type="application/rss+xml" template="http://www.bing.com/search?q={searchTerms}+site %3AADRES_STRONY&count=50&format=rss"/>

</OpenSearchDescription>

Miejsca oznaczone wielkimi literami to zmienne. Trzeba w nie wpisać parametry łącznika

Łącznik wyszukiwania w oknie Eksploratora Windows

Łącznik wyszukiwania w oknie Eksploratora Windows

2. Parametry konektora

W miejsce oznaczone jako NAZWA KONEKTORA WYSZUKIWANIA wpisz nazwę swojego konektora. To dowolny opisy, który będzie widoczny w systemie operacyjnym, może to być na przykład PCWorld. Zamiast pola OPIS KONEKTORA wprowadź jego opis, czyli to, do czego będzie służył, przykładowo: Nowości PCWorlda. Liczba 50 określa, ile wyników wyszukiwania ma być wyświetlonych na jednej stronie. Adres witryny, którą będzie przeszukiwał tworzony łącznik wyszukiwania wpisz zamiast parametru ADRES_STRONY. Dla przykładu może to być www.pcworld.pl. Kliknij menu Plik i polecenie Zapisz jako. Nadaj plikowi nazwę z rozszerzeniem OSDX, rozwiń listę kodowania i ustaw na niej pozycję UTF-8. Kliknij przycisk Zapisz.

3. Podłączanie konektora

Kliknij zapisany plik prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz Utwórz łącznik wyszukiwania. Wybierz przycisk Dodaj. Otwórz Eksploratora Windows. Łączniki wyszukiwania wyświetlane są w po lewej stronie okna, w sekcji Ulubione, w postaci ikony katalogu z lupą. Aby skorzystać z łącznika zaznacz go, a następnie wpisz poszukiwaną frazę w pole wyszukiwania w prawym, górnym rogu okna Eksploratora Windows. Wyniki będą pojawiały się w czasie rzeczywistym. Jeżeli w widoku Eksploratora włączysz okno podglądu (kliknij w tym celu kolejno menu Organizuj, Układ i Okienko podglądu), po zaznaczeniu jednego z wyników będziesz mógł od razu zobaczyć podgląd strony.