Łączność ponad wszystko

Zapewnienie sprawnego i szybkiego dostępu do informacji niejednokrotnie oznacza ogromny zysk. Brak odpowiedniej wydajności może powodować pokaźne straty. Nikogo nie trzeba przekonywać, jakie ma to obecnie znaczenie. Wielkie korporacje i dostawcy usług internetowych powinni zadbać o wysoką jakość swoich produktów, inaczej prędzej czy później pozostaną daleko w tyle za konkurencją. Urządzenie Total Control 1000 Multiservice Access Platform umożliwia dostęp do danych za pomocą najróżniejszych technologii.


Zapewnienie sprawnego i szybkiego dostępu do informacji niejednokrotnie oznacza ogromny zysk. Brak odpowiedniej wydajności może powodować pokaźne straty. Nikogo nie trzeba przekonywać, jakie ma to obecnie znaczenie. Wielkie korporacje i dostawcy usług internetowych powinni zadbać o wysoką jakość swoich produktów, inaczej prędzej czy później pozostaną daleko w tyle za konkurencją. Urządzenie Total Control 1000 Multiservice Access Platform umożliwia dostęp do danych za pomocą najróżniejszych technologii.

"Małe jest piękne!". Jeśli to znane powiedzenie miałoby się odnosić do firm, powinno brzmieć raczej "Małe jest proste!". Tak już jest, że im więcej klientów dociera do usługodawcy, tym więcej kłopotów nastręcza mu zapewnienie sprawnego realizowania zadań. Aby zapobiec chaosowi, jaki może towarzyszyć dynamicznemu rozrostowi firmy, należy w pierwszej kolejności postarać się o solidną podstawę zapewnienia dostępu do danych oczekującym na to użytkownikom. Total Control 1000 zagwarantuje Twojej firmie podstawę do dalszego rozwoju, pozwoli bowiem uzyskać dostęp do takich zasobów i usług, na jakie liczą Twoi klienci.

Wolne sloty na kłopoty

Łączność ponad wszystko

Moduły NIC wyposażone są w zewnętrzne złącza i służą do podłączania linii dostępowych

Jak już wspomnieliśmy, zadaniem TC 1000 jest zagwarantowanie dostępu do informacji zlokalizowanej w Internecie lub w sieci korporacyjnej. Twoi potencjalni usługobiorcy będą mogli się z Tobą połączyć przez linię komutowaną lub ISDN, a użytkownicy osiedlowych sieci telewizji kablowych przez istniejącą infrastrukturę sieci kablowej. Możliwe jest także obsłużenie między innymi następujących rozwiązań zdalnego dostępu: VPN (Wirtualne Sieci Prywatne), usługi połączeń bezprzewodowych (np. e-mail poprzez telefony komórkowe, WAP), telefonia IP (Voice over IP) oraz realizacja autoryzacji kart kredytowych. Podobnie do większości zaawansowanych produktów elektronicznych, TC 1000 ma budowę modułową. Nabywca otrzymuje konstrukcje, którą w miarę swoich potrzeb może rozbudowywać, wstawiając lub wyjmując poszczególne karty z urządzenia. Obudowa TC 1000 zawiera miejsce na instalację modułów zarówno z przodu, jak i z tyłu urządzenia. Większość instalowanych modułów składa się z dwóch części. Z przodu urządzenia umieszczasz karty NAC (Network Applications Card), a z tyłu NIC (Network Interface Card). Moduły NAC zawierają "serce" urządzenia, czyli takie układy, jak modemy analogowe/cyfrowe, układy procesorów odpowiedzialnych za realizację routingu itp. Aby zapewnić połączenie modułów NAC ze światem zewnętrznym np. połączenie modemu z linią telefoniczną należy zastosować odpowiedni moduł NIC, który ma wszystkie złącza zewnętrzne, takie jak linie telefoniczne, łącza Ethernet czy ATM. Rozwiązanie takie jest bardzo wygodne, gdyż wszystkie kable dochodzące do urządzenia schowane są z tyłu szafy, natomiast na płycie czołowej znajdują się tylko świecące diody kontrolne.

Fizycznie instalacja kompletnego rozwiązania polega na tym, że z przodu wkładasz karty dostarczające odpowiednie usługi (np. modemy ISDN), a z tyłu interfejsy do przyłączenia linii wejściowych (np. ISDN PRI otrzymany od TP S.A.) oraz wyjściowych (np. gniazdo sieciowe RJ45 do wpięcia urządzenia zapewniającego dostęp do Internetu). TC 1000 zawiera dodatkowo dwa dedykowane sloty na instalację redundantnych modułów zasilania (PSU Power Supply Unit). W przypadku awarii jednego z zasilaczy dostarczanie prądu przejmie druga jednostka. Zapewni to bezpieczną pracę urządzenia nawet w chwili awarii.

Tylna część każdego z siedemnastu możliwych do zamontowania modułów wyposażona jest w przyłącze DIN. Za jego pomocą dane przekazywane są do panelu łączącego obie części urządzenia (przód i tył). Za wewnętrzną komunikację między modułami odpowiada kilka fizycznie od siebie oddzielonych magistrali. Ich zadaniem jest przekazywanie informacji potrzebnych do funkcjonowania produktu. Tego typu rozwiązanie zapobiega tworzeniu się wąskiego gardła na najważniejszej linii komunikacyjnej urządzenia. Magistrala pakietów (Packet Bus) wykorzystywana jest do przesyłania danych pomiędzy modułami NAC (np. pomiędzy kartą DSP zawierającą modemy a routerem).

Wyjątkowym modułem, omijającym Packet Bus, jest nadzorujący pracę moduł zarządzający NMC (Network Management Card). Ta zaopatrzona we własny mikroprocesor Pentium karta komunikuje się ze wszystkimi zainstalowanymi w obudowie modułami przez magistralę zarządzającą (Management Bus) i jest podstawowym modułem kontrolującym pracę poszczególnych modułów, zasilaczy oraz wentylatorów w systemie

Pozostałe linie komunikacyjne to TDM Bus i PCI Bus. Pierwsza z nich (skrót pochodzi od Time Division Multiplex) była jeszcze niedawno wykorzystywana do transmisji danych z instalowanych modułów PRI w urządzeniu do osobnych modułów modemów cyfrowych (rozwiązanie to zastąpiono kartą zawierająca łącze PRI oraz modemy na jednym module), w tej chwili wykorzystywana jest jedynie w systemach kablowych - DoC (Data Over Cable). PCI z kolei to linia do wymiany informacji pomiędzy kartami NAC a ich odpowiednikami przyłączeniowymi NIC. Warto jeszcze wspomnieć o magistrali zapasowej (General-purpose Bus), która może być wykorzystana w przyszłości, np. wtedy, gdy pojawią się nowe technologie.

Najważniejszym elementem całego systemu, niezależnie od przyjętej metody dostępu do sieci, jest karta routera Total Control 1000 HiPer Access Router Card (HiPper ARC). Odpowiedzialna jest ona za kierowanie ruchem pakietów (routing), obsługę autoryzacji użytkowników w oparciu o wewnętrzną bazę danych lub zewnętrzny system autoryzacyjny np. RADIUS, czy TACACS oraz filtrację pakietów.

Siedemnasty slot urządzenia jest slotem specjalnego przeznaczenia, w którym umiejscawia się opisywany wcześniej moduł zarządzający (NMC). Za jego pomocą, na podstawie protokołu SNMP, możesz zarządzać wszystkimi zainstalowanymi kartami w urządzeniu Total Control 1000. Po stronie interfejsów sieciowych (w tylnej części urządzenia) musisz umieścić drugi moduł zarządzający NMC, Network Interface Card (NMC NIC), który będzie pośredniczył między systemem a komputerem z uruchomionym oprogramowaniem zarządzającym - Total Control Manager/SNMP.

Linie dostępowe

Łączność ponad wszystko

System Total Control 1000 ma budowę modułową. Większość modułów składa się z dwóch części: NAC i NIC

Oferowane przez TC 1000 usługi umożliwiają nie tylko połączenie się z dostawcą Internetu. Jego zalety docenią również duże firmy, których pracownicy bądź oddziały muszą często łączyć się z siecią korporacyjną jednostki macierzystej. Takie rozwiązanie stosowane jest na przykład w przedsiębiorstwach zatrudniających wielu handlowców pracujących w terenie. Oczywiście, ze względu na ogromne możliwości TC 1000, głównym odbiorcą tego typu usług pozostają w zasadzie klienci dostawców usług internetowych. Dwie najpopularniejsze i najczęściej stosowane metody połączenia się z usługodawcą to linie komutowane (PSTN) i cyfrowe ISDN.

Łączenie się przez linie komutowane (inne określenia to POTS - Plain Old Telephone System lub PSTN Public Switched Telephone Network) to najczęściej wykorzystywana metoda dostępu do informacji. Powód tej popularności jest dość prosty: zwyczajne linie telefoniczne są zdecydowanie najbardziej rozpowszechnione. Dodatkowo, do nawiązania połączenia nie są potrzebne drogie urządzenia, wystarczy zwykły modem analogowy. Pewnymi wadami są niska prędkość transmisji (do 56 Kb/s), duże koszty połączenia (zwłaszcza połączenia międzynarodowe i międzymiastowe w godzinach szczytu) oraz słaba, w niektórych przypadkach jakość połączenia.