Łagodny spadek indeksu

W listopadzie br. indeks nastrojów w strefie euro spadł do 98,6 punktów, z 98,8 punktów w październiku.

Z danych ogłoszonych przez Komisję Europejską wynika, że jednocześnie poprawił się indeks klimatu koniunktury w przemyśle Eurolandu – w listopadzie znalazł się na poziomie najwyższym od pół roku, „minus 0,36 punktu” (wobec minus 0,43 punktu w październiku). Już przez trzeci miesiąc z rzędu odnotowywany jest wzrost indeksu. Na jego wzrost wpływ miały czynniki takie jak poprawa sytuacji w sektorze produkcji i wzrost zamówień.

Eurostat (Urząd Statystyczny UE) natomiast podał dane dotyczące inflacji w strefie euro. W listopadzie, według wstępnych szacunków, wyniosła ona 2,2% licząc rok do roku.