Łagodny wzrost

Opracowywany przez Bureau for Investments and Economic Cycles wskaźnik wyprzedzający koniunktury, informujący o przyszłych tendencjach w gospodarce, wzrósł w listopadzie 2004 roku o 1 punkt.

Wskaźnik znajduje się w łagodnym trendzie wzrostowym od sierpnia 2004 roku. Według analityków BIEC, w najbliższym półroczu będziemy obserwować umiarkowany wzrost gospodarczy, poniżej 5%, spadającą inflację i niewielką poprawę na rynku pracy. W inwestycjach może nastąpić ożywienie, głównie dzięki napływowi kapitału unijnego, choć wyraźny wzrost spodziewany jest dopiero w drugiej połowie roku.

Najbardziej niepokojącym składnikiem wskaźnika jest spadek tempa nowych zamówień w przemyśle, obserwowany od kwietnia 2004 roku. Od maja ub. r. pogarsza się także sytuacja finansowa przedsiębiorstw. Obserwować można za to trend wzrostu wydajności pracy.


Zobacz również