Latem WOK pnie się w górę

W czerwcowym notowaniu wskaźnik optymizmu konsumentów, zliczany przez Ipsos-Demoskop, zyskał 3,64 pkt, do poziomu 81,03 pkt.

To drugi kolejny wzrost wartości comiesięcznego indeksu. Na poprawę notowania indeksu WOK największy wpływ miała składowa oceny bieżącej sytuacji gospodarczej kraju - o ponad 9 punktów, do poziomu 66 punktów. O 7,47, do 71,3 pkt wzrósł indeks klimatu gospodarczego. Najwyżej notowany jest inna składowa - wskaźnik oczekiwań (88,53 pkt), który zyskał od maja 1,7 pkt. Ponadto o niespełna 1 punkt wzrósł inny składowy indeks WOK-u - skłonności do zakupów, który obecnie przyjmuje wartość 87,5 pkt.

WOK może przyjmować wartości od 0 200 punktów, podstawą obliczania są odpowiedzi na pięć pytań - składowych WOK-u. Próba wynosiła 1000 Polaków w wieku powyżej 15 lat. Statystyczny błąd oszacowań dla tej liczebności wynosi +/- 3,2% na poziomie ufności 0,95.