Latem spadną ceny połączeń roamingowych w UE

Unijne komisje parlamentarne zignorowały naciski operatorów telefonii komórkowej i poparły zmiany dotyczące roamingu proponowane przez Komisję Europejską. Zgodnie z jej propozycją abonenci europejskich sieci komórkowych nie powinni płacić więcej niż 0,40 euro (ok. 1,54 zł) za minutę połączenia telefonicznego w ramach roamingu. Opłata za minutę połączenia przychodzącego nie może zaś przekraczać 0,15 euro (0,57 zł). Przyjęcie proponowanej górnej granicy opłat spowodowałoby zmniejszenie kosztów połączeń średnio o 70% w ramach całej Unii Europejskiej.

Unijni parlamentarzyści z Niemiec, przewodzących UE w tym półroczu, mają nadzieję, że nowe prawo zostanie uchwalone jeszcze przed końcem czerwca br. Głosowanie nad przyjęciem nowej ustawy na odbyć się na majowym posiedzeniu Parlamentu Europejskiego. Inicjatywę poparły trzy na cztery komisje parlamentarne. Nowe prawo wejdzie w życie, niezwłocznie po przyjęciu ustawy przez Parlament Europejski oraz rządy poszczególnych krajów członkowskich. Oznacza to, że jeśli wszystko pójdzie z planem założonym przez niemieckich parlamentarzystów, już w wakacje wszyscy zapłacimy mniej za połączenia zagraniczne z telefonu komórkowego.

Ustalone przez Parlament Europejski opłaty maksymalne są niższe niż te, proponowane w marcu br. przez Komisję Rynku Wewnętrznego Parlamentu Europejskiego. Proponowała ona przyjęcie opłat roamingowych za połączenia wychodzące w granicach 0,40-0,50 euro, a za połączenia przychodzące od 0,20-0,25 euro. Aktualnie ceny te wahają się - w zależności od kraju - w przedziale od 1 euro do 3 euro. Projekt ustawy chwalą przedstawiciele BEUC, federacji niezależnych organizacji konsumenckich z państw członkowskich UE.

Jednak niektóre kraje, w tym Francja, prawdopodobnie będą próbować wynegocjować lepsze warunki z punktu widzenia operatorów telekomunikacyjnych. Główny argument z ich strony komórkowej zakłada, że ceny rozmów powinny być ustalane zgodnie z prawami wolnego rynku. Organizacja GSM Association (GSMA) ostrzegła polityków UE, że nie powinni ingerować w procesy wolnorynkowe. "Podczas, gdy cała Europa stara się zachęcać do podejmowania działań innowacyjnych oraz inwestowania, tego typu niewłaściwe i nielogiczne propozycje KE skutecznie hamują rozwój rynku telefonii komórkowej na terenie Unii Europejskiej. Namawiam parlamentarzystów, aby nie ryzykowali wprowadzania ustaw, wypaczających europejski model opłat roamingowych, ograniczających konkurencję i godzących w interesy niektórych podmiotów" - powiedział Rob Conway, prezes GSMA.