Łatka do GI Combat

Firma Freedom Games opublikowała na oficjalnej stronie gry nowy patch uaktualniający GI Combat do wersji 1.03.

Patch waży ok. 13 MB i lwią część wprowadzonych w nim zmian dotyczy skrótów klawiszowych i błędów wykrytych w opcji multiplayer. Ponadto naprawiono namierzanie przez czołgi wielu celów na raz. Morale jednostek wzrasta teraz szybciej gdy żołnierze nie będą narażenie na ogień nieprzyjaciela, natomiast morale załóg pojazdów nie będzie tak często osiągać poziomu "heroicznego" podczas prowadzenia ognia osłonowego. Dzięki nowej łatce wszystkie jednostki, które znajdą się pod ogniem artylerii lub moździerzy od razu zostaną przyszpilone do ziemi. Ponadto poprawiono animację czołgów prowadzących ostrzał i umiejętności korzystania przez jednostki z osłony budynków i innych naturalnych przeszkód.

Pełna listę zmian oraz plik do pobrania znajdziecie na oficjalnej stronie gry, pod adresem http://www.gicombat.com