Łatwe programowanie

Wiele osób zainteresowanych programowaniem w języku Java szybko się zniechęca po próbach użycia któregoś z rozbudowanych środowisk programistycznych. Ogromna liczba funkcji sprawia, że początkujący nie wie, od czego zacząć.

Wiele osób zainteresowanych programowaniem w języku Java szybko się zniechęca po próbach użycia któregoś z rozbudowanych środowisk programistycznych. Ogromna liczba funkcji sprawia, że początkujący nie wie, od czego zacząć.

Łatwe programowanie

Uruchamianie apletu z poziomu FreeJava.

FreeJava jest programem, który można polecić wszystkim początkującym programistom. FreeJava to proste IDE (zintegrowane środowisko programistyczne) pozwalającego na bezpośrednią pracę z kodem źródłowym.

Jest to w zasadzie jedynie "front end" - nakładka do Java SDK (JDK). FreeJava jest niezależna od wersji Java SDK/JDK, ponieważ przekazuje kod źródłowy do kompilatora. Aby pracować z FreeJava, musisz wcześniej zainstalować Java SDK (JDK) - pakiet zawierający kompilator, biblioteki i narzędzia służące do uru-chomienia apletów/programów Java. Po instalacji trzeba w oknie Preferences (dostępne w menu File) ustawić ścieżkę do katalogu zawierającego JDK i Free-Java jest gotowa do pracy.

Okno programu jest podzielone na trzy części: okno projektu po lewej stronie pozwala na kontrolę poszczególnych klas, metod i plików, po prawej stronie znajduje się okno edytora kodu źródłowego, na dole znajduje się okno komunikatów wyświetlające informacje zwracane przez kompilator i inne narzędzia Java SDK (JDK).

Łatwe programowanie

Śledzenie metod klasy w oknie projektu.

FreeJava zawiera rozbudowany edytor kodu źródłowego wraz ze zintegrowaną przeglądarką klas i funkcji (metod), rozpoznaje składnię (syntax) języka, dzięki czemu obsługuje pełne podświetlanie i kolorowanie kodu źródłowego Java i HTML. Można dowolnie ustawiać wielkość tabulacji i wcięć, zmieniać czcionki i kolory w oknie edytora, jak również ustawiać przełączniki kompilatora. Oczywiście z poziomu FreeJava możesz kompilować aplety i aplikacje Java oraz uruchamiać je albo poprzez zawarty w Java SDK program appletviewer, albo w oknie przeglądarki WWW. Inne ciekawe funkcje to możliwość generowania archiwum JAR (Java Archive) zawierającego w jednym pliku wszystkie pliki klas apletu/aplikacji oraz korzystanie z własnego pliku projektu ułatwiającego nadzór nad bardziej skomplikowanymi programami. Bardzo pomocna jest funkcja, która po dwukrotnym kliknięciu informacji o błędach kompilacji umieszcza kursor w linii kodu źródłowego będącej przyczyną błędu.

Jeśli nie odpowiada Ci standardowy format (HTML) dokumentacji API Java SDK/JDK, to FreeJava potrafi także korzystać z plików w formacie WinHelp (.hlp). Pliki dokumentacji w takim formacie są dostępne nieodpłatnie pod adresem www.confluent.fr/javadoc/JavadocE.htm. Po ich zainstalowaniu należy wskazać ścieżkę do nich w menu File | Preferences. Teraz po podświetleniu słowa kluczowego języka Java lub nazwy klasy w edytorze kodu źródłowego możesz otworzyć pomoc na jej temat, naciskając klawisz [F1].

Łatwe programowanie

Ustawianie opcji kolorowania kodu źródłowego.

FreeJava wciąż się rozwija - w najnowszej wersji 3.0 wprowadzono liczne poprawki, m.in. przeglądarkę funkcji oraz kartę Build Bar - podobną do tej w MS Visual C++) z poprawionym oknem projektu umożliwia-jącym ustawianie ścieżek do zew-nętrznych klas i innych przełączników dla kompilatora Java.

Program jest szybki, stabilny, łatwy w obsłudze i mieści się w samorozpakowującym archiwum mniejszym niż 1 MB. Dołączono do niego jeden prosty, "książkowy" przykład apletu/aplikacji.

Wszystkie wymienione możliwości czynią z tego programu świetne narzędzie dla profesjonalistów (ponieważ daje pełną kontrolę nad kodem), jak i dla początkujących programistów Java. Ponieważ współczesne narzędzia do programowania w Javie ograniczają pracę z rzeczywistym kodem, trudno się nauczyć prawdziwych mechanizmów języka, korzystając jedynie z "wizualnych" narzędzi. FreeJava jest całkowicie wystarczającym narzędziem dla osób tworzących proste aplety na stronach WWW - nie trzeba przecież instalować rozbudowanych środowisk programistycznych zajmujących setki MB miejsca na dysku po to, aby napisać aplet wyświetlający bannery. FreeJava jest programem dostępnym nieodpłatnie jedynie w Windows 9x/NT - autor obiecuje, że FreeJava zawsze będzie dostępna na takich zasadach.