Łatwiej o patenty w Unii Europejskiej

Patent europejski będzie tańszy o połowę, bardziej uniwersalny i skuteczniej wzmocni konkurencyjność przedsiębiorstw Unii Europejskiej. Europejski trybunał patentowy powstanie za 7 lat.

Po trwających 30 lat sporach, dotyczących opłat i długości okresu ochronnego, Rada Konkurencyjności UE ostatecznie zakończyła dyskusję przedstawiając kompromisowe ustalenia. Porozumienie udało się osiągnąć przed zaplanowanym na 21 marca wiosennym szczytem państw Unii.

W myśl dotychczasowych regulacji, patent ważny w 8 krajach członkowskich Unii kosztował znacznie więcej niż w USA i Japonii. Nowe procedury pozwolą na obniżenie o połowę kosztów i rozciągną ważność patentu na wszystkie kraje członkowskie. Europejski trybunał patentowy znajdzie siedzibę w Luksemburgu w roku 2010. Do tego czasu, w siedmioletnim okresie przejściowym, rozstrzygać będą w tych sprawach sądy krajowe.

Inną sporną kwestią była sprawa językowej redakcji dokumentów patentowych. W myśl obecnych ustaleń, pierwsze trzy strony standardowych dokumentów patentowych będą musiały być przetłumaczone na wszystkie języki urzędowe w Unii Europejskiej, a reszta dokumentu może być już tylko w wersji angielskiej, niemieckiej i francuskiej.

Organizacje jak UNICE czy europejskie izby handlowe przyjęły z zadowoleniem wiadomość o porozumieniu, podkreślając jednak, że opłaty patentowe powinny jeszcze dodatkowo się w przyszłości obniżyć, aby w myśl założeń lizbońskich, podnieść konkurencyjność Europy.


Zobacz również