Łatwiej, szybciej, lepiej...

Słowa tytułu precyzyjnie określają podstawowe założenia przyjęte przez projektantów pakietu VideoStudio 3.0 z firmy Ulead Systems, która wprowadza na rynek wysokiej jakości oprogramowanie do edycji grafiki i wideo.

Słowa tytułu precyzyjnie określają podstawowe założenia przyjęte przez projektantów pakietu VideoStudio 3.0 z firmy Ulead Systems, która wprowadza na rynek wysokiej jakości oprogramowanie do edycji grafiki i wideo.

VideoStudio (VS) nie jest po prostu kolejnym programem, który dołącza do potężnych systemów edycyjnych, takich jak Premiere, ponieważ konkurentem jest inny produkt firmy Ulead - MediaStudio Pro 5.2. VideoStudio przeznaczony jest dla domowego użytkownika, który nie lubi technicznych zawiłości i dla którego liczy się jedynie szybki efekt końcowy uwieńczony aplauzem rodziny.

Aby wymogi użyteczności i prostoty obsługi mogły zostać spełnione, w VideoStudio zastosowano interfejs typu "krok po kroku", który prowadzi użytkownika od wstępnego procesu zgrywania materiału, poprzez wszystkie fazy edycji, aż do zmontowania filmu i przygotowania go do rozpowszechniania.

Łatwiej, szybciej, lepiej...
Gdyby jednak program pakietu VideoStudio 3.0 okazał się zbyt złożony, można sięg-nąć po Video Wizard, który w 6 (sześciu!) prostych krokach doprowadzi do zwycięskiego zakończenia projektu.

Mimo że kolejne ekrany programu Video Wizard zawierają niewiele elementów sterujących, każdemu etapowi towarzyszą dodatkowo dokładne instrukcje.

Sam proces budowania filmu także nie jest skomplikowany i sprowadza się do zatytułowania projektu, zgrania sekwencji filmowych z dowolnego źródła, ułożenia ich w odpowiedniej kolejności, dodania efektu przejścia (tego samego do wszystkich sekwencji lub za każdym razem innego, wybieranego losowo), nałożenia napisów, dołączenia podkładu muzycznego oraz zrenderowania i odtworzenia gotowego filmu.

Trudniejszą metodą jest wykorzystanie programu głównego VideoStudio 3.0, który zapewnia staranniejszą kontrolę i daje więcej możliwości, nie zmniejszając łatwości obsługi.

Produkcja filmu z wykorzystaniem VideoStudio również przebiega "krok po krokuŇ, poszczególne etapy są bardziej rozbudowane i jest ich więcej niż w programie Video Wizard. Różnice występują już podczas tworzenia nowego projektu, kiedy pojawia się lista gotowych szablonów (templates) określających typowe parametry techniczne projektu: wymiary filmu, jego jakość (liczbę klatek na sekundę i kompresję), próbkowanie dźwięku, itp.

W stosunku do VideoWizard rozszerzone zostały funkcje przechwytujące. Zamiast wyszukiwać odpowiednie panele sterowania, większość parametrów można ustawić wewnątrz VS (Video Wizard używał ustawień domyślnych), który sam porozumie się z odpowiednim programem obsługi. Trzeba jednak pamiętać, że jakość zgrywanego materiału zależy bezpośrednio od możliwości systemu komputerowego. Oznacza to, że żądane parametry obrazu/dźwięku muszą przyjmować realne wartości, które zapewnią płynne odtwarzanie. Źródło sygnału nie ma dla VS znaczenia. Może to być zwykła kamera lub magnetowid dołączony do karty przechwytującej lub kamera cyfrowa wykorzystująca dowolny standard przesyłu danych. Istotne jest, aby sterownik, za pośrednictwem którego VS komunikuje się z urządzeniem zewnętrznym, był zgodny ze standardem Video for Windows.

Na tym etapie montażu VS pracuje w dwóch trybach: Storyboard, który pozwala łatwo poskładać przeplatane przejściami sekwencje oraz Timeline, który z kolei zapewnia precyzyjne ich dopasowanie i rozplanowanie w czasie.

Łatwiej, szybciej, lepiej...
W VS dostępna jest tylko jedna ścieżka wideo, która zawiera fragmenty filmu, nieruchome obrazy, kolorowe podkłady (tła) i efekty przejść jednocześnie. Wklejane do niej, metodą przeciągania, z biblioteki filmów sekwencje uzupełniane są przejściami "wyciąganymiŇ z biblioteki przejść, która zawiera ich ponad 100! Podobnie jest z nakładaniem tytułów, które znajdują się na oddzielnej ścieżce, ale także mogą pochodzić z biblioteki tytułów lub być utworzone na nowo. Oprócz standardowych funkcji formatujących tekst, można ustalić czas wyświetlania napisu i sposób jego pojawienia się. Dwie ostatnie ścieżki audio, tj. Voice i Music służą odpowiednio do nakładania głosu (dźwięku zapisanego w plikach WAVE) oraz muzyki (pochodzącej z biblioteki lub nagrywanej na bieżąco z płyty muzycznej umieszczonej w napędzie CD).

Aby tak poskładany film dał się odtwarzać, musi zostać zrenderowany. VS, wykorzystując technologię SmartRender, pozwala skrócić ten proces, renderując tylko te fragmenty, które uległy zmianie. Dzięki temu przy wprowadzaniu wielu poprawek, efekt jest prawie natychmiast widoczny, a o to właśnie chodzi w pracy z programem tak bezpośrednim i przyjaznym użytkownikowi jak Ulead VideoStudio 3.0!