Łatwy portal

Spółka NEUTRON-IT przedstawiła oprogramowanie umożliwiające łatwe publikowanie informacji w Internecie, osobom nie posiadającym wiedzy na temat języka HTML.

Firma NEUTRON-IT poinformowała o ukończeniu prac nad oprogramowaniem easyPORTAL, służącym do tworzenia serwisów informacyjnych. Stworzona przez firmę aplikacja działa w systemie klient/serwer i pozwala osobom nie posiadającym zaawansowanej wiedzy na temat języka HTML, w szybki sposób publikować informacje w Internecie.

Jak informuje producent aplikacja może działać zarówno na serwerach opartych o system operacyjny Windows jak i Linux. Klient aplikacji, służący do administracji witryną działa pod kontrolą Windows. easyPORTAL może współpracować z bazami danych Oracle, Sybase, MS SQL a także bezpłatnym MySQL. Aplikacja jest już wykorzystywana w jednym z podserwisów Poland.com


Zobacz również