LecShare - WWW z prezentacji

W ofercie firmy LecShare Inc. debiutuje nowy program o nazwie LecShare 1.0, którego zadaniem jest konwersja prezentacji wykonanych z użyciem aplikacji MS PowerPoint na stronę internetową lub dokument edytora MS Word.

Jeśli nie posiadamy narzędzia MS PowerPoint, jednego ze składników pakietu biurowego MS Office, możemy skorzystać z LecShare 1.0, który dokona konwersji dokumentu w formacie PPT na pliki strony internetowej XHTML z dodatkiem kaskadowych arkuszy stylów CSS, które możemy odczytać w dowolnej przeglądarce internetowej.

Program oferuje również konwersję prezentacji na dokumenty edytora MS Word, które zawierają wszystkie ilustracje z pliku PPT, wraz z polami tekstowymi. Warto przy tej okazji wspomnieć, że konwersja na XHTML jest zgodna z zaleceniami sekcji 508 standardu Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

LecShare 1.0 dostępny jest w wersji dla systemów Windows i Mac OS X. Współpracuje z programem PowerPoint w wersji 2003 (w Mac OS X Power Point X lub 2004).

Więcej informacji: LecShare