LeftHand - Mała Księgowość

Obecnie na rynku jest bardzo dużo programów do zarządzania firmą. Brakuje jednak bardzo prostych aplikacji, których bez większego problemu mogliby używać nawet początkujący użytkownicy komputerów.


Obecnie na rynku jest bardzo dużo programów do zarządzania firmą. Brakuje jednak bardzo prostych aplikacji, których bez większego problemu mogliby używać nawet początkujący użytkownicy komputerów.

Również oferta programów na inne platformy niż Windows jest bardzo uboga. Lukę tę stara się częściowo wypełnić projekt LeftHand Small Business, w którym powstają programy bardzo proste, a jednocześnie dostępne na kilka platform (Windows, Linux i Macintosh). Dla niektórych firm nie bez znaczenia może być również cena: programy są dostępne za darmo w Internecie i razem z pismem "Programy dla Twojej Firmy". LeftHand Small Business działa również z Linuksem, co pozwala zbudować całe rozwiązanie dla firmy praktycznie za darmo.

Projekt LeftHand - Small Business

Historia projektu LeftHand sięga połowy 1998 roku, kiedy to w firmie Software Wydawnictwo rozpoczęły się prace nad systemem informatycznym obsługującym wydawnictwo. W ramach tych prac powstał Corporate Office - sieciowy system obsługujący pracę grupową z dostępem przez przeglądarkę internetową. Z czasem system zaczął być rozbudowywany, zmieniliśmy również platformę, na której pracował serwer z Windows na Linux. Zmieniły się też nazwa projektu - z Corporate Office na Left-Hand - oraz sposób licencjonowania. Przeszliśmy od licencji zamkniętej do licencji GNU GPL, czyli udostępniającej za darmo pełny kod źródłowy systemu

LeftHand - Mała Księgowość

Konfigurowanie danych firmy

LeftHand. Obecnie system Left-Hand ma większość modułów potrzebnych do obsługi firmy, takich jak fakturowanie, księgowość (pełna), płace, rozrachunki, środki trwałe czy raporty finansowe. Z punktu widzenia wielu firm system LeftHand ma jednak podstawową wadę - jest zbyt złożony. Jest to system do wdrażania, czyli zakłada się, że firma ma pewne zaplecze informatyczne i będzie go dostosowywać do własnych potrzeb. Już konieczność instalacji i administracji serwera linuksowego wielu osobom wydaje się barierą nie do pokonania. Dlatego mniej więcej pół roku temu pojawił się pomysł projektu LeftHand Small Business - serii prostych aplikacji dla firm, o mniej skomplikowanej architekturze i łatwiejszych w administracji niż aplikacje "dużego" projektu LeftHand. Inicjatywa skierowana jest do firm, które potrzebują prostych w instalacji i użyciu programów, takich jak fakturowanie, księga przychodów i rozchodów, kadry i płace czy magazyn. Zakładamy, że typowy użytkownik nie ma przygotowania informatycznego i zdecydowanie ważniejsza dla niego jest łatwość użycia niż dostępność kodu źródłowego czy zastosowane technologie. Dlatego też większy nacisk położyliśmy na interfejs użytkownika niż na przykład na możliwość dostosowania programu do specyficznych potrzeb firmy. Ponadto program nie powinien wymuszać użycia takiego czy innego systemu operacyjnego. Powinien zatem być dostępny przynajmniej do kilku podstawowych systemów: Windows, Linuksa i Macintosha (Mac OS X).

LeftHand Mała Księgowość

LeftHand - Mała Księgowość

Podgląd raportu

Pierwszym w serii LeftHand Small Busines jest program do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów - LeftHand Mała Księgowość. Oferuje podstawową funkcjonalność potrzebną do prowadzenia uproszczonej księgowości, czyli księgę podatkową, ewidencję VAT, rejestr kontrahentów, podsumowania miesięczne i roczne czy bilanse. Jest przeznaczony przede wszystkim do małych firm ze standardowymi wymaganiami dotyczącymi księgowości. Jest bardzo prosty. Mogą z niego korzystać zarówno firmy rozliczające, jak i nierozliczające się z podatku VAT, a także ryczałtowcy.

Obecnie dostępna jest wersja programu do Windows i Linuksa (z X Window System), w przygotowaniu - do Macintosha (Mac OS X). Wymagania sprzętowe to komputer klasy Pentium 100 MHz i około 20 MB wolnego miejsca na twardym dysku.

Program jest rozprowadzany w dwóch wersjach. Ogólnodostępna zawiera program z pełną funkcjonalnością, ale podczas uruchamiania pokazują się reklamy. Można ją stosować i dystrybuować bezpłatnie, aktualna wersja jest zawsze dostępna w Internecie, jest również na płycie CD dołączonej do pisma (są to bety do Windows i Linuksa). Natomiast wersja bez reklam jest rozprowadzana wraz z magazynem "Programy dla Twojej Firmy". Aplikacja LeftHand Mała Księgowość jest także umieszczona na dołączonej do bieżącego numeru PC World płycie Aurox Live. Możemy zatem przetestować wersję linuksową programu bez instalacji.

Instalacja programu

LeftHand Mała Księgowość składa się z dwóch elementów: serwera bazy danych Firebird, który program wykorzystuje do przechowywania danych oraz z właściwego programu księgowego. Każdy z tych elementów jest instalowany oddzielnie.

Rozpoczniemy od instalacji bazy danych. Firebird jest dostępną bezpłatnie bazą danych, opartą na udostępnionym przez firmę Borland kodzie źródłowym popularnej Interbase 6.0.

W systemie Windows instalacja sprowadza się do uruchomienia instalatora bazy (plik Firebird-1.0.3.972-Win32.exe). Ponieważ jest on w wersji angielskiej, krótko opiszemy najważniejsze elementy instalacji. Po uruchomieniu instalatora kliknij przycisk Next i w oknie z licencją zaznacz opcję I accept the agreement. Kolejne okno zawiera opis programu, w następnym należy wybrać katalog, w którym zostanie zainstalowany serwer bazy danych. W kolejnych oknach można pozostawić ustawienia domyślne.

W Linuksie plik FirebirdCS-1.0.3.972-0.tar.gz z płyty CD należy skopiować do dowolnego katalogu, a następnie rozpakować go poleceniem:

tar xzvf FirebirdCS-1.0.3.972-0.tar.gz

Po rozpakowaniu archiwum w utworzonym katalogu należy uruchomić skrypt install.sh (na przykład poleceniem ./install.sh i z konta root). Po zakończeniu instalacji baza danych powinna być zainstalowana w katalogu /opt/interbase.