Lęk przed cyberbandytami

Według badań przeprowadzonych przez ITAA i EDS, większość Amerykanów domaga się skuteczniejszych działań wymiaru sprawiedliwości w walce z komputerowymi przestępcami.

ITAA (Information Technology Association of America) wraz z EDS przeprowadziły badania, z których wynika, że Amerykanie coraz bardziej obawiają się internetowych przestępstw. Według 45% ankietowanych, rozwiązanie problemu "wykroczeń" dokonywanych przez sieć powinno mieć wyższy priorytet niż obecnie. Ich zdaniem nie wystarczy zwiększać bezpieczeństwa transakcji za pomocą szyfrowania danych czy cyfrowych podpisów, lecz trzeba także zwiększyć sankcje wobec komputerowych hakerów. Ponad 67% z ankietowanych jest zdania, iż "internetowi przestępcy" łatwiej unikają zetknięcia się z wymiarem sprawiedliwości od tych, którzy działają w "świecie rzeczywistym".

Ankietą objęto losowo wybranych przedstawicieli społeczeństwa amerykańskiego, zatem jej wyniki uwzględniają także opinie osób, które w ogóle nie korzystają z Internetu. Jej wyniki ankiety przedstawiono na spotkaniu zorganizowanym przez ITAA i EDS, podczas którego organizacje rządowe debatowały z przedstawicielami świata biznesu na temat zwalczania zjawiska cyberprzestępstw.


Zobacz również