Lekarstwo na kłopoty z Rejestrem

RegistryRecovery 1.0 jest nowym produktem firmy OfficeRecovery, przychodzącym z pomocą, gdy uszkodzeniu ulegnie Rejestr Windows.

Umożliwia odzyskanie plików rejestru w systemach Windows 2000/XP. Autorzy programu podzielili rejestr na kilka części, które mogą zostać odzyskane (konfiguracja oprogramowania, ustawienia systemowe, ustawienia domyślne, zabezpieczenia). RegistryRecovery 1.0 potrafi przekonwertować uszkodzone (np. wskutek awarii, ataku wirusa czy częściowego uszkodzenia dysku) pliki Rejestru na właściwe. Działa w trybie DOS, co umożliwia uruchomienie go z dyskietki startowej (dyskietka startowa może pochodzić z innej wersji Windows niż uszkodzony Rejestr). Jest to szczególnie ważne, ponieważ błędy w Rejestrze mogą doprowadzić nawet do tego, że system operacyjny nie będzie mógł wystartować. Skutkiem działania w trybie DOS jest również brak interfejsu graficznego, ale mimo to obsługa programu jest bardzo prosta.

Firma OfficeRecovery w tym samym czasie udostępniła jeszcze jeden nowy program - SybaseRecovery 1.0. Jest to specjalistyczne narzędzie do odzyskiwania z baz danych Sybase tabel, zawartości tabel, a także indeksów, kluczy pierwotnych oraz kluczy obcych.

Informacje: htpp://www.officerecovery.com

Cena 150 USD


Zobacz również