Lekki minus

Miniony kwartał zamknie się pierwszą od trzech lat stratą finansową firmy Apple.

Apple poinformowało, iż wyniki finansowe firmy będą znacznie słabsze niż zakładano. Ostatni kwartał obrachunkowy przyniesie stratę w wysokości 225 - 250 mln USD. Początkowo przewidywano, iż przedsiębiorstwo uzyska nawet niewielki dochód. Faktyczny obrót w minionym okresie wyniósł 1 mld USD natomiast zakładany przez kierownictwo miał wynosić 1,6 mld USD. Będzie to pierwsza strata firmy od trzech lat.

Steve Jobs przyznał, iż do słabych wyników, oprócz ogólnego spadku popytu na rynku PC, przyczyniło się także kilka ewidentnych błędów Apple. Należą do nich "potknięcia" marketingowe, które sprawiły, iż firma utraciła część rynku edukacyjnego, głównie na korzyść firmy Dell.

Kierownictwo Apple zapewnia jednak, iż firma posiada cieszy się dobrą kondycją finansową i odzyska rentowność już w przyszłym kwartale. Głównym orężem rynkowym ma być nowy system operacyjny, którego wprowadzenie na rynek spowoduje automatyczny wzrost popytu na produkty spod znaku Apple.