Lepiej mieć zapas

O konieczności wykonywania okresowych kopii zapasowych najważniejszych danych zazwyczaj przypominamy sobie tuż po ich utracie. Aby zapobiec podobnym przypadkom prezentujemy przewodnik po ''backupowaniu'' na przykładzie programu SyncBackSE.


O konieczności wykonywania okresowych kopii zapasowych najważniejszych danych zazwyczaj przypominamy sobie tuż po ich utracie. Aby zapobiec podobnym przypadkom prezentujemy przewodnik po ''backupowaniu'' na przykładzie programu SyncBackSE.

Wykonywanie zapasowych kopii może czasem nawet zapobiec utracie najważniejszych danych. Trzeba o tym pamiętać i w porę skorzystać z wyspecjalizowanego oprogramowania. Przykładem takiego narzędzia jest SyncBackSE, który umożliwia zarówno planowanie i wykonywanie zapasowych kopii danych, jak i synchronizację zawartości wybranych zasobów.

Sprofiluj się

Praca SyncBackSE opiera się na tzw. profilach, czyli zadaniach do wykonania. Podczas pierwszego uruchomienia programu zostaniesz zapytany o ich utworzenie. Do wyboru masz trzy typy profilu: Backup (czyli tradycyjna zapasowa kopia danych w innym katalogu, na innym dysku lub serwerze FTP), Synchronizacja (pozwala na utrzymanie identycznego stanu dwóch wybranych katalogów) oraz Grupy (łączenie w grupy większej liczby utworzonych profili). Jeśli nie zdecydujesz się na założenie profilu po starcie programu, w każdej chwili możesz to zrobić, korzystając z polecenia Nowy (menu Profile, przycisk na dole okna lub kombinacja klawiszy [Ctrl N]).

Lepiej mieć zapas

Co zrobiç z tymi plikami? Karta Zaawansowane pomoże ci odpowiedzieć

na to pytanie.

Gdy wybierzesz rodzaj profilu, musisz nadać mu rozpoznawalną nazwę, aby móc łatwo odszukać go na liście wśród pozostałych. Następnie pojawi się okno z ustawieniami danego profilu, w którym dokładnie określisz, co i jak ma być skopiowane. Ustawienia profilu można dostosować zarówno dla mniej, jak i bardziej zaawansowanego użytkownika. Służą do tego dwa przyciski na dole okna: Łatwy oraz Ekspert. Zależnie od wybranego trybu pracy program zaoferuje podstawowy lub rozszerzony pakiet opcji. W wersji podstawowej uzyskasz dostęp do sześciu kart, a w zaawansowanej aż do piętnastu. My omówimy rozszerzoną wersję i przeznaczenie każdej karty tego okna.

Lepiej mieć zapas

Pierwsze kroki w programie SyncBackSE – pytanie o utworzenie profilu.

Przede wszystkim w ustawieniach profilu wybierasz ścieżkę do katalogu źródłowego, skąd będą kopiowane dane, i podajesz ścieżkę do katalogu docelowego (pola Katalog źródłowy i Katalog docelowy). Na rozwijanej liście Podkatalogi określasz następnie, czy wszystkie podkatalogi i pliki znajdujące się w danej lokalizacji mają zostać skopiowane. Możesz wybrać opcję przeniesienia samych plików z głównego katalogu lub ręcznie dodać wybrane podkatalogi. W zależności od tego, na którą z opcji się zdecydujesz, zmienia się zawartość pierwszej karty Prosty. Podzielona jest na dwa okna: w pierwszym wybierasz rodzaj zadania, natomiast drugie pokazuje zaktualizowany opis danego profilu.

Tworzenie zapasowej kopii danych w SyncBackSE można znacznie skrócić, korzystając z opcji szybkiej kopii. Znajdziesz ją na karcie Szybka kopia (backup). Gdy ją zaznaczysz, program będzie skanował katalog docelowy jedynie podczas pierwszego wykonywania danego profilu. Podczas kolejnych operacji nie będzie musiał już tego robić, bo zapamięta zawartość katalogu docelowego z ostatniej kopii. Możesz, oczywiście, ustawić ponowne skanowanie katalogu docelowego i źródła w określonych warunkach. Służy do tego polecenie Wymuś ponowny skan wraz z listą odpowiednich zmiennych umieszczonych poniżej. Opcja szybkiej kopii dostępna jest wyłącznie dla profili backupowania danych.

Lepiej mieć zapas

Okno Ustawienia profilu zawiera wszystkie opcje niezbędne do wykonania kopii zapasowej lub synchronizacji danych.

Na kolejnej karcie, Zaawansowane, przyjdzie ci się zmierzyć z zadaniem dokładnego ustawienia kopiowania plików. Dość pokaźny zestaw opcji pozwoli ustawić działanie programu w sytuacji, gdy ten sam plik zostanie zmieniony w katalogu źródłowym oraz docelowym, gdy plik jest w katalogu źródłowym, a nie ma go w docelowym, a także w sytuacji odwrotnej.

SyncBackSE może opcjonalnie używać powłoki Windows do kopiowania oraz usuwania plików. Ustawienia dotyczące tej kwestii znajdziesz na karcie Kopiuj/Usuń. Tam również umieszczono funkcję sprawdzania poprawności kopiowania danych. Jeśli pliki są używane przez inny proces lub zabezpieczone, odpowiednia opcja z powyższej karty umożliwi zamknięcie programu i kontynuowanie kopiowania. Gdy zechcesz wykluczyć lub włączyć do backupowania określone pliki czy katalogi, posłuż się kartą Filtr, wykorzystującą system tzw. masek. Karta podzielona jest na cztery części: dwie z nich dotyczą plików przeznaczonych do kopiowania i wyłączonych z tego procesu, pozostałe natomiast katalogów. Używając przycisku Dodaj, wprowadzasz maskę pliku lub katalogu (na przykład dodanie w odpowiednim polu maski *.exe spowoduje, że żadne pliki z tym rozszerzeniem nie będą kopiowane. Dla katalogów schemat maski to *nazwa_katalogu). Możesz również dodawać pełne nazwy plików lub katalogów. Podstawowy pakiet ustawień zamyka karta podkatalogów.

Lepiej mieć zapas

Automatyczne wykonywanie profilu na podstawie systemowego harmonogramu zadań.

Jeśli korzystasz z trybu Ekspert, pojawiają się kolejne karty. Pierwsza z nich, Opcje porównania, zapewnia dokładniejsze śledzenie zmian w plikach przeznaczonych do kopiowania. Program sprawdza sumy kontrolne plików (co zwalnia backupowanie), rozmiar, datę i czas modyfikacji, a także obserwuje określone atrybuty. Każdą z tych opcji możesz, oczywiście, wyłączyć i dodatkowo ignorować pliki, które nie były modyfikowane przez określoną liczbę dni. Czasem katalog docelowy ma ograniczoną pojemność i wtedy przydaje się opcja kompresji umieszczanych tam danych. Ustawienia dotyczące kompresji znajdziesz na karcie Kompresja. Domyślnie każdy plik będzie kompresowany w osobnym pliku ZIP, ale to ustawienie można zmienić i całą zawartość umieścić w jednym pliku. Spakowany plik w razie potrzeby zabezpieczysz hasłem i ustawisz stopień kompresji. Tu również oddano do twojej dyspozycji filtr, który pozwoli wykluczyć określone typy plików.

Lepiej mieć zapas

Ustawienia kompresji danych w katalogu docelowym. Filtr kompresji

pozwoli wykluczyć określone typy plików.

Jeśli docelowy katalog danych znajduje się na serwerze FTP, wszelkich ustawień dokonasz na karcie FTP. Musisz jednak pamiętać o tym, że użycie serwera FTP wyklucza zastosowanie kompresji w katalogu docelowym (po włączeniu kompresji karta FTP nie będzie aktywna). W sekcji Szczegóły połączenia z serwerem FTP podajesz nazwę hosta, nazwę użytkownika, hasło oraz port, poprzez który nastąpi połączenie. Program pozwala także na wybór metody szyfrowania połączenia z serwerem FTP (przycisk Dodatkowe ustawienia). Jeśli używasz serwera proxy, jego parametry wpisujesz poniżej. Na samym dole możesz sprawdzić, czy wszystkie dane, które wpisałeś, są poprawne, i przetestować połączenie (przycisk Testuj ustawienia FTP). SyncBackSE pozwala na sporządzanie zapasowych kopii danych z wykorzystaniem dysków sieciowych. Może być nim zarówno katalog źródłowy, jak i docelowy. Gdy jako źródło lub cel podasz na początku ścieżkę do zasobu sieciowego (w formie \\nazwa_maszyny\nazwa_udziału), uzyskasz dostęp do ustawień na karcie Sieć - w przeciwnym wypadku pozostanie nieaktywna. Ustawisz tam nazwę użytkownika oraz hasło do danego zasobu w sieci (osobno katalog źródłowy i docelowy), a na końcu przetestujesz połączenie. Program oferuje możliwość powiadomienia drogą elektroniczną po uruchomieniu określonego profilu. Na karcie E-mail ustawisz serwer SMTP, przez który zostanie ci przesłana wiadomość pocztowa z logiem. Jeśli masz więcej profili, część z nich może pracować w tle. Karta W tle pozwoli ustawić częstotliwość wykonywania profilu w tle i nadać mu priorytet. Jeśli przed uruchomieniem profilu jakiekolwiek aplikacje mają zostać zamknięte, wymień je na karcie Auto-zamknięcie, natomiast gdy planujesz uruchomienie innych programów przed lub po wykonaniu określonego profilu, skorzystaj z karty Programy.

Ostatnia karta ustawień profilu, Inne, zawiera kilka ważnych opcji dotyczących generowania zapisów, a także zaplanowania automatycznego okresowego wykonywania danego profilu na podstawie systemowego harmonogramu zadań (Windows Task Sheduler).

Symulacja, akcja, reakcja

Lepiej mieć zapas

SyncBackSE w akcji. Odbywa się właśnie kopiowanie ważnych danych.

Główny interfejs programu to w zasadzie spis wszystkich założonych wcześniej profili z podaniem ich typu, aktualnego statusu oraz przyciskami sterującymi przetwarzaniem. Przed wykonaniem każdego profilu możesz przeprowadzić symulację. Nie kopiuje ona i nie usuwa żadnych plików. Jej zadaniem jest wygenerowanie raportu, co zostanie skopiowane. W każdej chwili jest możliwe przeprowadzenie symulacji (polecenie Symuluj uruchomienie w menu Zadania lub menu kontekstowe).

SyncBackSE dodatkowo oferuje tryb odzyskiwania, polegającego na zamianie katalogu źródłowego z docelowym. Trzeba jednak wtedy uważać, bo niektóre pliki w katalogu docelowym mogą być starsze niż pliki w katalogu źródłowym. Tu również masz do dyspozycji symulację, aby dowiedzieć się, jaki może być wynik operacji. Jeśli ustawiłeś generowanie zdarzeń po każdej operacji, możesz je teraz swobodnie przeglądać, korzystając z polecenia Wyświetl log (menu Zadania lub menu kontekstowe). Zapis z określonej operacji będzie wyświetlony jako raport w formacie HTML. Znajdziesz tam szczegółowe informacje o katalogu źródłowym oraz docelowym, a także listę plików, które zostały przetworzone przez program. Na pasku na samym dole głównego okna masz dostęp do najważniejszych funkcji SyncBackSE.