Lepsza koniunktura

W maju - jak podał GUS - wzrosły w Polsce trzy wskaźniki koniunktury - ogólnego klimatu w przetwórstwie przemysłowym, w budownictwie i w handlu detalicznym.

Ocena ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym wzrosła do plus 5 punktów (o jeden punkt więcej niż w kwietniu br.). Poprawę koniunktury sygnalizowało 25% badanych przedsiębiorstw, jej pogorszenie - 20% (w kwietniu 2003 odpowiednio 24% i 21%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznały, że ich sytuacja nie uległa zmianie. Ogólny klimat koniunktury jest oceniany w sektorze prywatnym lepiej niż w publicznym.

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie wyniósł w maju br. plus 23 punkty, wobec plus 15 punktów w kwietniu br. Jest to również wynik lepszy niż w analogicznym miesiącu dwóch poprzednich lat. Wśród badanych przedsiębiorstw 38% sygnalizowało poprawę koniunktury, a 15% - jej pogorszenie (w kwietniu odpowiednio 34% i 19%). W pozostałych przedsiębiorstwach sytuacja nie uległa zmianie. Przedsiębiorstwa publiczne oceniają koniunkturę lepiej niż firmy prywatne.

W maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym kształtował się nadal na poziomie ujemnym - minus 16, jednak jest to wynik bardziej optymistyczny niż w kwietniu (minus 24). Wśród badanych przedsiębiorstw 15% sygnalizowało poprawę koniunktury, a 31% - jej pogorszenie (w kwietniu odpowiednio 13% i 35%).


Zobacz również