Lepsza perspektywa ratingowa

Agencja ratingowa Standard&Poor's podniosła perspektywę ratingu dla Polski, a w średnim okresie nie wyklucza podniesienia ratingu.

S&P zmieniła perspektywę ratingu dla Polski ze stabilnej na pozytywną, uzasadniając swoją decyzję nadzieją, że sytuacja fiskalna naszego kraju może się poprawić pod warunkiem, że nowy rząd będzie kontynuował rozpoczęte reformy.

Agencja utrzymała ratingi długo- i krótkoterminowe dla Polski w walutach obcych na poziomie BBB+ i A-2, a ratingi w walucie krajowej na poziomie A- i A-2.

Podwyższenie perspektywy ratingu to znak poprawy średnioterminowych perspektyw fiskalnych oraz dobrych prognoz gospodarczych dla Polski. S&P oczekuje, że deficyt budżetowy w 2007 roku spadnie do 4,7% Produktu Krajowego Brutto, z 7% w 2004 roku i 5,9% w tym roku. Zdaniem przedstawicieli S&P, częściowe wprowadzenie oszczędności w ramach planu Hausnera i większa dyscyplina wydatków mogą pozwolić na zaoszczędzenie w latach 2005-2007 netto średnio ok. 0,6% PKB.

Aby Polska mogła zrealizować ambitny plan wejścia do strefy euro przed 2010 rokiem, potrzebne będzie od przyszłego roku pogłębienie reform fiskalnych.


Zobacz również