Lepsza współpraca Javy i .NET

Firma Sun Microsystems zapowiedziała, że w celu polepszenia współpracy pomiędzy platformami Java i Microsoft .NET, zamierza opracować i udostępnić na zasadach licencji open-source implementacje kilku specyfikacji dotyczących serwisów webowych.

Współpraca ta umożliwi lepsze współdziałanie aplikacji SOA (service oriented applications) w heterogenicznych środowiskach komputerowych. Na pierwszy ogień mają pójść specyfikacje dotyczące bezpieczeństwa, meta-danych, oraz komunikacji, a wśród nich:

- WS-Addressing;

- MTOM (Message Transmission Optimization Mechanism);

- WS-Policy;

- WS-MetadataExchange;

- WS-Security;

- WS-Trust;

- WS-SecureConversation;

- WS-ReliableMessaging;

- WS-Coordination.

Microsoft zamierza zaimplementować wyżej wymienione technologie w Windows Communication Foundation (WCF), znanym wcześniej pod nazwą Indigo, które będzie platformą dla serwisów webowych giganta z Redmond.

Sun z kolei udostępni swoje implementacje w projekcie Glassfish - open-source'owym serwerze aplikacji rozwijanym przez firmę, zgodnym z nową specyfikacją Java Enterprise Edition 5. Pierwszych, wczesnych wersji implementacji można się spodziewać w pierwszej połowie przyszłego roku.

Więcej informacji


Zobacz również