Lepsze nastroje

Jak podała Komisja Europejska, w styczniu br. w gospodarce strefy euro wzrósł indeks nastrojów.

W styczniu 2006 r. indeks nastrojów w gospodarce Eurolandu wyniósł 101,8 punktu wobec 100,6 punktu w grudniu 2005 r. Analitycy spodziewali się wyniku na poziomie 101 punktów.

W styczniu br. indeks zaufania konsumentów wyniósł minus 11 punktów, podobnie jak w grudniu ub. r. Analitycy spodziewali się minus 10 punktów.

Wskaźnik nastrojów w przemyśle wyniósł minus 4 punkty wobec minus 5 punktów w grudniu. Indeks koniunktury w usługach wyniósł 15 punktów (w grudniu 13 punktów), a w handlu detalicznym minus 4 punkty (podobnie jak w grudniu). Indeks nastrojów w budownictwie wyniósł minus 4 punkty, wobec minus 6 punktów w grudniu.

Indeks nastrojów w gospodarce Eurolandu obliczany jest na podstawie ankiet przeprowadzonych w 25 tys. firm.