Lepsze nastroje w Europie

Jak podała Komisja Europejska, indeks nastrojów strefy euro w grudniu 2005 roku wzrósł do 100,5 punktu wobec 99,9 punktu w listopadzie.

Indeks zaufania konsumentów wyniósł w ubiegłym miesiącu minus 11 punktów, a w listopadzie 2005 r. minus 13 punktów. Wskaźnik nastrojów w przemyśle wzrósł w omawianym okresie do minus 5 punktów z minus 7 punktów.

Indeks koniunktury w usługach wyniósł w grudniu 2005 r. 13 punktów, o jeden punkt mniej niż w listopadzie, zaś w handlu detalicznym minus 4 punkty wobec minus 6 punktów w listopadzie. Indeks koniunktury w budownictwie spadł z minus 3 punktów do minus 5 punktów w grudniu.

Indeks nastrojów gospodarki Eurolandu opracowywany jest na podstawie ankiet przeprowadzanych w 25 tys. firm.