Lepsze prognozy dla Europy

Komisja Europejska podwyższyła prognozy rozwoju gospodarczego w Unii Europejskiej w tym roku, po "szczególnie mocnym" wzroście w II kw. br. Eksperci oczekują w 2010 r. wzrostu PKB na poziomie 1,8%, wobec wcześniej szacowanego 1% oraz 1,7% w krajach strefy euro, wobec 0.9%.

Jednak autorzy raportu podkreślają, że wzrost gospodarczy nadal jest słaby, a rozwój w krajach unijnych nierównomierny.

Prognozowana inflacja to 1,8% w krajach Unii i 1,4% w strefie euro.

Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, opiera swoje prognozy na najnowszych danych siedmiu największych europejskich gospodarek, w tym Polski (pozostałe to: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania i Holandia), które łącznie odpowiadają za ok. 80% europejskiego PKB.

Prognozy zostały podwyższone dla wszystkich siedmiu gospodarek, największa zmiana nastąpiła dla Polski i Niemiec - w maju br. prognoza wzrostu PKB wynosiła 1,2%, a obecnie - aż 3,4%.