Lernout & Hauspie bankrutem?

Światowy lider w dziedzinie systemów rozpoznawania ludzkiej mowy popadł w poważne kłopoty finansowe.

Firma Lernout & Hauspie wystąpiła do amerykańskiego sądu o ochronę przed wierzycielami. Prawo tego kraju pozwala zawrzeć z nimi umowę i zamiast ogłoszenia upadłości przeprowadzić restrukturyzację firmy.

Lernout & Hauspie jest liderem na rynku głosowych interfejsów użytkownika (speech user interface - SUI). Technologia jest wykorzystywana do obsługi komputerów i innych urządzeń poprzez wydawanie komend głosowych. Systemy takie stosowane są nie tylko jako zastępstwo klawiatury dla wygody obsługującego, ale także tam gdzie np. operator danego urządzenie ma zajęte obie ręce i nie może obsługiwać klawiatury. Rozwiązania opracowane przez Lernout & Hauspie znalazły zastosowanie m.in. w automatycznym tłumaczeniu rozmów, także przez Internet.

Współzałożyciele firmy Jo Lernout i Pol Hauspie już w początkach listopada informowali o kłopotach finansowych firmy i prowadzonych z bankami rozmowach. Do złej sytuacji finansowej przyczyniły się duże straty jednaj z koreańskich filii przedsiębiorstwa. Ceny akcji spółki w ostatnim okresie spadły z 70 USD do 3,5 USD. Znaczących korzyści nie przyniosło także wykupienie konkurencyjnej firmy - Dragon Systems. Analitycy przewidują obecnie, iż Lernout & Hauspie prawdopodobnie sama zostanie wykupiona przez któregoś z największych konkurentów - firmę Philips lub IBM. Wśród potencjalnych nabywców wymienia się również Microsoft.

Więcej informacji: www.lhsl.com


Zobacz również