Letni nabór cyfrowo wykluczonych

Osoby w trudnej sytuacji materialnej lub ze znaczną niepełnosprawnością mogą liczyć na komputer i dostęp do Internetu dla pod warunkiem, że lokalna jednostka samorządu terytorialnego postara się o dofinansowanie z funduszy unijnych. Właśnie rusza kolejny nabór do projektów.

Dofinansowanie dotyczy między innymi zakupu komputerów i oprogramowania, dostępu przez 5 lat do sieci, w miarę ewentualnej potrzeby specjalnego wyposażenia dla osób z niepełnosprawnością utrudniającą normalne korzystanie z komputera. Sprzęt może być ponadto bezpłatnie serwisowany i ubezpieczony. Praktycznym warunkiem wstępnym skorzystania z tego typu pomocy jest wystąpienie przez jednostkę samorządu terytorialnego o dofinansowanie projektu zakładającego tego typu pomocy z funduszy unijnych w ramach działania 8.3 - przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu - e-inclusion. Minimalna grupa mieszkańców dla której można przygotować projekt to 30 gospodarstw. Jak dotąd niewiele samorządów korzysta z tej możliwości. W poprzedniej turze zaakceptowanych zostało 64 projektów gminnych, zatwierdzonych jest 29.

W zaczynającej się drugiej turze naboru projektów, jednostki samorządu terytorialnego lub konsorcja tworzone z ich udziałem mogą składać wnioski od 13 lipca do 11 września . MSWiA konsekwentnie promujące projekty związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego, zorganizowało w Warszawie seminarium informacyjne dla zainteresowanych samorządów. Niezależnie od praktycznych informacji na temat sposobu przygotowania wniosków przedstawiono szereg dobrych praktyk. Projektami mogą być objęte specyficzne grupy docelowe - gospodarstwa domowe o trudnej sytuacji materialnej, w tym dzieci uczące się z tego rodzaju rodzin, osoby ze znaczną niepełnosprawnością. Kolejną grupą stają się również rodziny zastępcze. W tej turze naboru do rozdziału jest ponad 43mln euro. Całkowity budżet działania 8.3 w latach 2007-2013 to ponad 364 mln euro, z których można finansować do 85% wartości projektów.

Pracownicy socjalni gminnych i miejskich ośrodków pomocy społecznej zauważają, że specyficzny przejaw biedy - brak w domu komputera podłączonego do Internetu coraz częściej bywa dla dzieci powodem dotkliwego wstydu, stającego się symptomem ich przyszłego wykluczenia społecznego. Trudno to ułożyć w hierarchii ważności wobec fatalnych skutków niedożywienia, trudności w dostępie do zwykłych niezbędnych do normalnego życia dóbr, ale aspiracje społeczne związane ze współuczestniczeniem w dostępie do nowych technologii informacyjnych stają się też ważne.

Samorządy odpowiedzialne za kreowanie i wdrażanie polityki publicznej na poziomie lokalnym powinny też zdawać sobie sprawę, że usługi i aplikacje społeczeństwa informacyjnego to nie tylko katalizator innowacyjności, ale i sposób życia. Ci, którzy nie korzystają z technologii informacyjnych będą drożej kupować, będą gorzej poinformowani o swoich prawach, będzie im trudniej załatwiać wiele codziennych spraw, w rezultacie cyfrowe wykluczenie przekłada się bezpośrednio na pogłębianie luki ekonomicznej i kulturowej sporej części społeczeństwa. Nawet drobne ułatwienia mogą się przyczynić do przełamywania istniejących barier. Na przykład odpowiednio wypromowane szkolenia podstawowych umiejętności korzystania z Internetu cieszą się sporem zainteresowaniem w bardzo różnych grupach wiekowych.

Projekty unijne dostępne dla jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie przeciwdziałania cyfrowemu wykluczeniu wydają się niewielkie w skali potrzeb. Zainteresowanie samorządów też pozostawia sporo do życzenia. Pomoc tym, których nie byłoby stać na Internet wobec wielu innych przyziemnych problemów niektórym samorządowcom wydaje się wręcz błędna - niesłusznie. Tego typu projekty to szansa na zmniejszenie chociaż trochę ryzyka skutków wykluczenia ze społeczeństwa, szansa na aktywność i uczestniczenie. Oby kolejne samorządy wykazały się odwagą ucieczki do przodu wobec tradycyjnych metod walki.


Zobacz również