Lexmark przejmie firmę Saperion

Lexmark International, globalny dostawca usług związanych z drukiem, podpisał porozumienie dotyczące przejęcia niemieckiej firmy Saperion AG, wiodącego producenta i dostawcę rozwiązań do zarządzania zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwach (ECM – enterprise content management) oraz do zarządzania procesami biznesowymi (BPM – business process management). Wartość kontraktu to ok. 72 mln. dolarów. Po zamknięciu transakcji Saperion będzie podlegał Perceptive Software.

Produkty Saperiona bazują na niezależnej od platformy, wielojęzycznej architekturze, dzięki czemu produkty te są skalowalne i dobrze integrują się ze wszystkimi znaczącymi systemami ERP, systemami mailowymi, a także systemami do zarządzania dokumentami. Saperion opracował również rozwiązania ECM, które są dostępne w chmurze i na urządzeniach mobilnych, dzięki czemu pracownicy w łatwy i intuicyjny sposób mogą uzyskiwać dostęp do ważnych danych, nawet jeżeli znajdują się z dala od biura. Oferta Saperiona umożliwia firmom efektywne zarządzanie coraz większą ilością danych, by automatyzować i usprawniać procesy biznesowe, prowadząc do osiągnięcia wyższej produktywności. 

Saperion posiada rozległą bazę klientów, zarówno wśród firm średniej wielkości, jak i globalnych przedsiębiorstw takich jak Schindler, E.ON, Fleurop, Henkel, Lufthansa, Vodafone, Daimler i Siemens, gdzie wdrożenia obejmują całe firmy.

Przejęcie Saperiona dobrze ilustruje konsekwentną realizację planu alokacji kapitału, w ramach którego Lexmark dąży do realizacji przejęć wspierających wzrost firmy, a także rozszerzających potencjał firmy w zakresie oprogramowania i rozwiązań, przy jednoczesnym przekazywaniu ponad 50% wolnych środków akcjonariuszom poprzez kwartalne dywidendy i wykup akcji własnych. Od połowy 2011 roku Lexmark przekazał akcjonariuszom więcej niż 600 mln dolarów w formie dywidend i wykupu akcji własnych.

Lexmark zachowuje wysoką płynność oraz  zyski w długim okresie.

Po stronie przejmowanego, transakcja była prowadzona przez ViewPoint Capital Partners, największego udziałowca i głównego inwestora Saperion.

Zakończenie akwizycji wymaga obecnie zgody regulatora w Niemczech i spełnienia innych, zwyczajowych w takich przypadkach warunków. Przewiduje się, że przejęcie zostanie sfinalizowane w trzecim kwartale 2013 roku.

„Lexmark kontynuuje strategię pogłębiania i rozszerzania możliwości dotyczących rozwiązań do zarządzania informacjami i procesami w przedsiębiorstwach. Tym samym zwiększamy zdolność do pomagania naszym klientom w zarządzaniu ich nieuporządkowanymi danymi” powiedział Paul Rooke, prezes i dyrektor zarządzający Lexmark International „Po sfinalizowaniu przejęcia, Saperion będzie najnowszą firmą w portfolio Lexmarka, wzmacniającą ewolucję firmy z będącej globalnym liderem w druku i technikach obrazowania, w kierunku firmy oferującej całościowe rozwiązania dla przedsiębiorstw”

„Saperion zbudował wiodące technologie do zarządzania informacjami i procesami biznesowymi, w tym mobilne i dostępne z poziomu chmury rozwiązania ECM, które są wykorzystywane przez średnie i duże przedsiębiorstwa w całej Europie” powiedział Scott Coons, wiceprezes firmy Lexmark, prezes i dyrektor zarządzający Perceptive Software „Saperion dołączy do światowych ekspertów Perceptive Software, a także będzie wzmacniał europejską pozycję firmy.”

Według Herberta Lorcha, CEO w Saperion „Współpraca z Perceptive otworzy nowe rynki dla Saperiona. Będziemy mogli oferować oraz wspierać nasze rozwiązania w miejscach, gdzie do tej pory nie byliśmy reprezentowani. Nasi klienci skorzystają na naszej globalnej obecności, a przedsiębiorstwa które prowadzą biznes na wszystkich kontynentach będą mogły doświadczać jeszcze większego wsparcia z naszej strony”