Lexmark przejmuje Acuo Technologies

Lexmark, globalny dostawca usług związanych z drukiem, ogłosił przejęcie firmy Acuo Technologies, lidera w dostarczaniu zaawansowanego oprogramowania i usług, służących do zarządzania dokumentacją medyczną, neutralnymi archiwami (VNA) oraz migracją danych. Kwota przejęcia opiewa na ok. 45 milionów dolarów. Acuo Technologies będzie częścią samodzielnego oddziału firmy Lexmark, Perceptive Software.

Połączone rozwiązania Acuo Technologies i Perceptive Software dla służby zdrowia, pozwolą klientom na wdrożenie jednej, wspólnej dla całego przedsiębiorstwa platformy, dostępnej poprzez dowolny system elektronicznej dokumentacji medycznej.

Universal Clinical Platform firmy Acuo Technologies stanowi podstawę technologii neutralnych archiwów, który przyczynia się do świadczenia usług medycznych na wyższym poziomie, poprzez połączenie obrazów medycznych i zorientowanie na pacjenta.

Acuo Technologies oferuje punkt integracyjny dla wszystkich zasobów obrazowania medycznego, obniżenie ryzyka i kosztów dzięki zdolności platformy Universal Clinical Platform do współpracy z różnymi systemami, zwiększając w ten sposób elastyczność i efektywność użytkowników oraz działów.

Wiele uniwersyteckich centrów medycznych, urzędów oraz miejskich i regionalnych ośrodków opieki medycznej korzysta z usług i oprogramowania Acuo Technologies - przede wszystkim te, które mają siedziby w Europie i Ameryce Północnej.

Perceptive Software i Acuo Technologies zaoferują unikalny zestaw technologii dla branży medycznej - VNA z możliwością wglądu w dokumentację medyczną, zarządzanie zasobami informacyjnymi przedsiębiorstwa i konwersję baz danych, które łączą je wszystkie w ramach jednego ośrodka opieki zdrowotnej. Dzięki temu przejęciu Perceptive Software staje się jedynym dostawcą tej technologii i oferuje rozwiązania umożliwiające lepszą jakość opieki lekarskiej i obniżenie kosztów, dzięki jednemu, dostępnemu dla całego przedsiębiorstwa zapisowi dokumentacji medycznej pacjenta, która jest dostępna za pośrednictwem dowolnego systemu elektronicznej dokumentacji medycznej.

Przejęcie Acuo Technologies przez Lexmark wskazuje na konsekwentne rozlokowywanie kapitału zakładowego firmy. W dalszych planach są przejęcia firm tworzących oprogramowanie i rozwiązania wspierające rozwój, które dadzą zwrot w wysokości ponad 50 procent wolnych przepływów pieniężnych dla akcjonariuszy, poprzez kwartalne dywidendy i skup akcji własnych. Od polowy 2011 roku Lexmark wypłacił akcjonariuszom ponad 500 milionów dolarów w formie dywidend i skupu akcji własnych.

"Dzięki przejęciu Acuo Technologies, Lexmark wzmacnia swoja pozycję i wyróżnia się swoją wiodącą w branży opieki zdrowotnej ofertą dla medycznego rynku IT, który cały czas rozwija się w szybkim tempie" powiedział Paul Rooke, prezes firmy Lexmark i dyrektor naczelny.

"Połączenie rozwiązań firmy Acuo Technologies i Perceptive Software, pozwala nam zaoferować pacjentom lepsze rozwiązania, które pozwalają na integrację i zarządzanie dokumentacją medyczną oraz obrazem przy pomocy systemu EMR" - mówi Jeff Timbrook, dyrektor Acuo Technologies. "Chcemy zaprezentować tę szerokę ofertę klientom Acuo Technologies, Perceptive Software i firmy Lexmark z branży medycznej."