Licencja na MPEG 4

Konsorcjum MPEG LA postara się wprowadzić wspólną licencję dla dziewiętnastu firm mających prawo do formatu kompresji MPEG 4.

Konsorcjum MPEG LA postara się wprowadzić wspólną licencję dla dziewiętnastu firm mających prawo do formatu kompresji MPEG 4. MPEG LA udało się przeprowadzić pomyślnie podobną sprawę dotyczącą MPEG 2. Sprawa MPEG 2 zakończyła się sukcesem w roku 1997.


Zobacz również