Licencje albo grid

Obecne modele licencjonowania oprogramowania dla firm blokują upowszechnienie sieci obliczeniowych (grid computing) i stanowią tym samym coraz większy problem dla firmowych menedżerów IT próbujących aplikacje grid wprowadzać.

Takie są główne wnioski z raportu przedstawionego przez nowojorską firmę 451 Group, zajmującą się analityką technologii i innowacjami informatycznymi w biznesie. Działy informatyczne szybko przekonują się, że nie stać ich na kupowanie licencji na każdy procesor albo urządzenie pracujące w sieci obliczeniowej dla każdej aplikacji, z jakiej w owej sieci chcieliby skorzystać. A taki właśnie wymóg nakładają obecne modele licencjonowania oprogramowania. Sieci ze swej natury wykorzystują zasoby w sposób dynamiczny, nie jest to zatem koncepcja pasująca dobrze do obecnych modeli licencyjnych. Ta sytuacja utrudnia uzyskanie zwrotu z inwestycji w oprogramowanie dla sieci obliczeniowych i jest tym samym poważnym zagrożeniem dla ich upowszechnienia.

Do wniosków takich autorzy raportu doszli po przeanalizowaniu wpływu licencjonowania oprogramowania na obecne, wczesne komercyjne zastosowania sieci obliczeniowych. Jednak jak się okazuje niektóre firmy poradziły sobie z problemem, stosując następujące taktyki:

@ wykorzystanie stworzonych we własnym zakresie aplikacji, często bazujących na oprogramowaniu o otwartym kodzie źródłowym

@ negocjowanie warunków użytkowania i sprzedaży oprogramowania z dostawcami

@ płacenie premii za posiadanie jednej lub dwóch aplikacji o znaczeniu krytycznym.

Jak zauważa raport, w miarę jak rośnie liczba zastosowań sieci obliczeniowych, rośnie też zapotrzebowanie na odpowiednie modele licencyjne. Według 451 Group, na rynek wchodzą właśnie alternatywne modele zakupu oprogramowania, co może wymusić zmianę praktyk i polityki licencyjnej dostawców oprogramowania.

Kwestie licencji na oprogramowanie wykorzystywane w sieci obliczeniowej należy ponadto, jak piszą autorzy, postrzegać w szerszym kontekście obecnych trendów, np. konieczności zapewnienia aktywnego zarządzania wykorzystaniem licencji w oparciu o cele biznesowe oraz w odniesieniu do dynamicznych, wirtualnych środowisk, które nie są tylko domeną sieci obliczeniowych. Sprawa sieci jest zatem istotnym czynnikiem mogącym wpłynąć na zmiany modelu licencjonowania, które są zarazem zagadnieniem szerszym i ogarniającym całą informatykę przedsiębiorstwa.


Zobacz również