Lider Informatyki 2003

Podczas uroczystej Gali w Teatrze Narodowym w Warszawie wręczono nagrody laureatom konkursu Lider Informatyki 2003, zorganizowanego po raz siódmy przez tygodnik Computerworld. O tytuł Lidera Informatyki 2003 - jak co roku - ubiegały się przedsiębiorstwa, organizacje i urzędy w pięciu kategoriach: Przemysł, Finanse i Bankowość, Handel i Usługi, Organizacje Użyteczności Publicznej oraz Administracja Państwowa.

Z grona dwudziestu finalistów jury wybrało pięciu laureatów. W tym roku zostali nimi: Sanitec Koło sp. z o.o. (kategoria Przemysł), Bank Zachodni WBK SA (Finanse i Bankowość), VOS Logistics Polska sp. z o.o. (Handel i Usługi), Centrum Onkologii Szpital im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy (Organizacje Użyteczności Publicznej) oraz Kancelaria Sejmu (Administracja Państwowa). W tym roku jury przyznało też specjalne wyróżnienie. Za propagowanie i realizację idei informatyzacji administracji samorządowej otrzymało je Stowarzyszenie "Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych" z Poznania.

Konkurs Lider Informatyki ma na celu podkreślenie rosnącej roli informatyki w funkcjonowaniu administracji publicznej i polskiej gospodarki, zwłaszcza w poprawie jej konkurencyjności na świecie. W jego trakcie wyłaniane są firmy i instytucje, których dorobek wyróżnia się wśród osiągnięć podobnych przedsiębiorstw w zakresie zastosowań technologii IT. W konkursie Lider Informatyki szczególną uwagę zwrócono na informatykę widzianą od strony użytkowników. Wskazano na ich sukcesy, do których kluczem była identyfikacja i trafne sformułowanie potrzeb organizacji, a następnie zastosowanie odpowiednich rozwiązań teleinformatycznych.

Laureaci wyłonieni zostali spośród firm i instytucji działających w Polsce - z wyłączeniem firm informatycznych i telekomunikacyjnych - które posiadają wyróżniające się systemy IT. Ich ocenę przeprowadziło jury m.in. na podstawie funkcji, które rozwiązania IT polepszyły, a w szczególności: pozwoliły wykorzystać strategiczne szanse przez umożliwienie zmiany organizacyjnej; wykreowały efektywniejsze sposoby pracy; umożliwiły stworzenie nowych produktów lub usług; umożliwiły ekspansję na nowe rynki; zharmonizowały stosunki z partnerami; usprawniły zarządzanie. Wdrożone rozwiązania pozwoliły także laureatom osiągnąć wymierne efekty ekonomiczne m.in. poprzez obniżenie zapasów i poprawę struktury kosztów, a także rozwiązać problemy firmy lub organizacji. Wśród instytucji niekomercyjnych wyróżnione zostały te, w których systemy IT wpłynęły na poprawę ich funkcjonowania, zwłaszcza realizację celów, których osiągnięcie byłoby bez nich niemożliwe.

Wyniki konkursu Lider Informatyki 2003:

Kategoria Przemysł:

- Sanitec Koło sp. z o.o. - Koło

Finaliści:

Elektrociepłownia "Kraków" SA - Kraków

Hutmen SA - Wrocław

Icopal SA - Zduńska Wola

Lubella SA - Lublin

Procter & Gamble Operations Polska sp. z o.o. - Warszawa

Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin S.A. - Konin

Kategoria Finanse i Bankowość:

- Bank Zachodni WBK SA - Wrocław

Finaliści:

- Fortis Bank Polska SA - Warszawa

- Volkswagen Bank Polska SA - Warszawa

Kategoria Handel i Usługi:

- VOS Logistics Polska sp. z o.o. - Warszawa

Finaliści:

- Brenntag Polska sp. z o.o. - Kędzierzyn-Koźle

- Carman Polska sp. z o.o. - Katowice

- Servisco/DHL Express - Warszawa

Kategoria Organizacje Użyteczności Publicznej:

- Centrum Onkologii Szpital im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

Finaliści:

- Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

Kategoria Administracja Państwowa:

- Kancelaria Sejmu - Warszawa

Finaliści:

- Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - Kraków

- Urząd Miasta Chorzów

- Urząd Miasta Katowice

Więcej informacji o konkursie:

http://www.computerworld.pl/lider/2003/Liderzy.html