Lider ekstrawertyczny czy introwertyczny?

Powszechnie uważa się, że lider to człowiek, który jest najbardziej widoczny, przemawia, wydaje polecenia, planuje i dominuje nad innymi członkami grupy. Jednak według najnowszego badania naukowca z Wharton University, nie zawsze jest to prawda. Czasem na stanowiskach menedżerskich lepiej sprawdzają się introwertycy.

Badanie, którego wyniki zostaną opublikowane w "Academy of Management Journal" zostało przeprowadzone przez prof. Adama Granta z Wharton University, Franceskę Gino z Harvard Business School oraz Davida Hoffmana z University of North Carolina.

Przywództwo ekstrawertyków oznacza bycie w centrum zainteresowania: bycie otwartym, asertywnym, odważnym, gadatliwym i dominującym. Tego rodzaju postawa może zapewnić korzyści w postaci jasnej struktury władzy i kierunku dążenia. Jednak jeśli jednocześnie pojawią się pracownicy, którzy także przejawiają inicjatywę i zabierają głos, może powstać konflikt. Gdy taka sama grupa pracowników będzie miała introwertycznego lidera, może z większym prawdopodobieństwem odnieść sukces.

Zobacz również:

  • Niezaszczepieni poniosą konsekwencje w pracy

Naukowcy postanowili przyjrzeć się działającej na zasadzie franczyzy firmie dostarczającej pizzę. Poszczególne oddziały miały bardzo różne wyniki, co mogło wskazywać na różnice w zarządzaniu poszczególnymi filiami. W badaniu wzięło udział 57 szefów oddziałów firmy i 374 pracowników. Aby wyniki były bardziej obiektywne, sprawdzono także ceny i godziny pracy poszczególnych filii. Liderzy mieli ocenić swój poziom asertywności, zaś pracownicy - to, czy są aktywni, czy starają się poprawiać procedury, naprawiać błędne praktyki, mówią o swoich pomysłach i dzielą się opiniami na temat pracy.

Wyniki pokazywały dość prostą zależność. Gdy pracownicy są aktywni, introwertyczni menedżerowie prowadzą ich do osiągnięcia wyższych zysków. Jednak, gdy pracownicy są raczej bierni, ekstrawertyczni menedżerowie sprawdzają się lepiej. Introwertyczny szef chętniej słucha uważnie sugestii pracowników i wspiera ich samodzielne działania. Aktywne zachowania pracowników są bardzo cenne zwłaszcza w dynamicznej i niepewnej gospodarce, jednak ekstrawertyczni liderzy lubią być w centrum zainteresowania i obawiają się konkurencji ze strony podwładnych.

Konflikt osobowości może doprowadzić do walki o władzę w organizacji i otwartą wojnę pracowników z liderami. Dzieje się tak zwłaszcza w firmach o płaskiej hierarchii, gdzie np. liderzy niedawno awansowali z niższego szczebla, lub nie mają dużego doświadczenia.

Okazuje się, że w pewnych okolicznościach liderzy o naturze introwertycznej mogą być bardziej skuteczni niż ekstrawertycy.