Liderzy IT za zaostrzeniem prawa

Według liderów rynku IT przestępstwa komputerowe nie są dostatecznie poważnie traktowane przez rząd amerykański. Postulują oni, aby rząd uchwalił przepisy, które przewidywałyby wyższe kare za przestępstwa tego typu.

Według badania przeprowadzonego przez członków grupy The Corporate IT Forum wynika, że 69% spośród nich stało się ofiarami e-przestępstwa. Podobna liczba przedsiębiorstw prawie 40% wydatków przeznaczonych na bezpieczeństwo przeznacza na ochronę przeciwko cyber atakom.

Przewodniczący grupy, Olli Ross powiedział, że 'zwracamy się do rządu, aby w końcu się obudził i zaczął coś robić z tym problemem. Proponujemy uchwalenie odpowiednich ustaw będących środkami zapobiegawczymi oraz odpowiednich kar. W chwili obecnej prawdopodobieństwo złapania i ukarania osoby popełniającej takie przestępstwo jest bardzo małe'.

Powstały niedawno specjalny oddział policji zajmujący się przestępczością elektroniczną nie wzbudził w członkach stowarzyszenia zbyt dużego optymizmu. Według nich jednostka ta nie posiada odpowiednich środków, dzięki którym mogłaby walczyć z tego typu przestępczością.

Jednak jak do tej pory nie widać zdecydowanych kroków zmierzających w kierunku rozwiązania tej poważnej kwestii. Trudno nie odnieść wrażenia, że w polskich warunkach sytuacja wygląda, co najmniej, tak samo źle. Jedyne co pozostaje więc zainteresowanym to niekończące się apele do rządu o rozwiązanie tej trudnej sytuacji.


Zobacz również