LightWave 3D 5.6

LightWave 3D, firmy NEWTEK, jest jednym z najpopularniejszych programów do tworzenia grafiki i animacji 3D. Dzięki wielu funkcjom i dużym możliwościom jest stosowany w profesjonalnych studiach animacji i studiach, zajmujących się grafiką komputerową. Wykorzystywano go również przy produkcji "Titanica" i najnowszych części "Jamesa Bonda".

LightWave 3D, firmy NEWTEK, jest jednym z najpopularniejszych programów do tworzenia grafiki i animacji 3D. Dzięki wielu funkcjom i dużym możliwościom jest stosowany w profesjonalnych studiach animacji i studiach, zajmujących się grafiką komputerową. Wykorzystywano go również przy produkcji "Titanica" i najnowszych części "Jamesa Bonda".

LightWave 3D 5.6
Program składa się z dwóch modułów: Modeler i Layout. Pierwszy - oprócz podstawowych narzędzi do modelowania - oferuje kilka dodatkowych niezwykle przydatnych i precyzyjnych funkcji.

MetaNURBS działa podobnie jak Metaform, funkcja znana z wcześniejszych wersji LightWave, i też służy do tworzenia modeli organicznych. MetaNURBS jest jednak narzędziem interaktywnym, dzięki czemu praca może być wykonywana szybciej i wydajniej. Za pomocą klawisza Tab w każdej chwili obiekt ściankowy (zbudowany z trójkątnych lub czworokątnych ścianek) można podglądać w trybie MetaNURBS i dokonywać tam poprawek i retuszy. Gotowy obiekt przed wyeksportowaniem do modułu Layout trzeba ponownie zamienić na obiekt ściankowy.

Do dodawania szczegółów w modelowanym obiekcie służą Bevel i Smooth Shift. Bevel przesuwa wyselekcjonowaną płaszczyznę i dodaje do niej boczne ścianki, działanie drugiego narzędzia jest podobne. Różnica polega na tym, że pozwala ono na przesunięcie grupy ścianek i wypełnienie przerwy między nimi.

LightWave 3D 5.6
Ponieważ obie funkcje tworzą czworokątne ścianki, działają doskonale w trybie MetaNURBS i uzupełniają jego możliwości. Bardzo przydatnymi narzędziami dostępnymi w module Modelera są Smoth Scale. Pozwalają uzyskać efekt przypominający nadmuchiwanie obiektu lub proces odwrotny. DragNet służy do przesuwania punktów i obszarów wokół nich, sterowany parametrami przyciągania - siły przyciągania i rozkładu sił w obrębie działania, natomiast dzięki Knife można dzielić płaszczyzny na mniejsze i kontrolować w ten sposób dodawanie szczegółów do modelu. Z tradycyjnych narzędzi do modelowania zawiera różnego rodzaju funkcje do deformacji i optymalizacji obiektów, informacje o opracowywanym obiekcie, umożliwiające znalezienie i wyeliminowanie błędów.

Moduł Layout jest przeznaczony do komponowania scen i animacji. Do niego są przenoszone obiekty wcześniej przygotowane w Modelerze i następuje ostatnia faza pracy, czyli kompozycja, nakładanie tekstur, dodawanie oświetlenia, ruchów kamery i efektów specjalnych - których nawet w podstawowej wersji LightWave'a jest sporo - i, oczywiście, rendering. Niektórzy użytkownicy będą narzekać na brak możliwości "poczwórnego" widoku - funkcja ta zostanie wprowadzona w kolejnej wersji programu.

Layout oferuje doskonałą kontrolę nad teksturami. Jeśli karta graficzna komputera obsługuje OpenGL, możemy bezpośrednio na ekranie kontrolować pozycję i rozmiar tekstury, a także zmieniać te parametry w czasie animacji.

LightWave daje pełny RayTrace dla świateł, dzięki czemu uzyskujemy naturalny rozkład świateł i cieni na obiektach. Jest ich kilka rodzajów: Distant, Point, Spot, Linear i Area.