Likwidacja etatów

W USA w sierpniu br. zlikwidowano najwięcej miejsc pracy od marca br.

Jak podał amerykański Departament Pracy, w sierpniu br. w USA zlikwidowano 93 tys. etatów (poza rolnictwem) - jest to już siódmy z rzędu miesiąc utrzymywania się tej negatywnej tendencji. W lipcu br. liczba miejsc pracy zmniejszyła się o 49 tys. w porównaniu z czerwcem.

Stopa bezrobocia natomiast zmalała w sierpniu do 6,1% z 6,2% w lipcu br. ale ma to prawdopodobnie związek z utratą przez część bezrobotnych prawa do zasiłku.