LimeWire 1.5

Ukazała się najnowsza wersja jednego z dwóch najpopularniejszych klientów Gnutelli umożliwiającego sbezpośrednią wymianę plików muzycznych, animacji czy programów.

LimeWire 1.5 to najnowsza wersja jednego z dwóch najpopularniejszych klientów Gnutelli. Pozwala internautom na swobodną wymianę praktycznie każdym rodzajem plików, np. popularnymi empetrójkami, animacji czy programami użytkowymi i grami. LimeWire różni się od programów takich, jak Napster, czy AudioGalaxy brakiem centralnego serwera wyszukującego pliki (cecha właściwa dla wszystkich sieci Gnutelli). Cecha ta sprawia, że niemożliwe jest zastosowanie filtrów blokujących określone pliki.

Program posiada bardzo przyjemny interfejs graficzny i szybką wyszukiwarkę, której dodatkową zaletą jest prezentowanie wyników szukania w bardzo wygodnej dla użytkownika formie (dla każdego z kryteriów wyszukiwania tworzona jest oddzielna zakładka). Jednak ze względu na wolny transfer pobieranie plików przy jego użyciu jest dość uciążliwe.

Program LimeWire 1.5 można pobrać z naszego serwisu FTP:

www.pcworld.com.pl/ftp/pc/programy/0797.html


Zobacz również