Limit na prąd. Sprawdź, czy otrzymasz dodatek elektryczny

W 2023 roku obowiązywać będzie zamrożenie cen prądu na poziomie tych z 2022 roku. Ustawa przewiduje też inne udogodnienia dla odbiorców energii elektrycznej.

Fot. Pixabay

Trudna sytuacja na rynku energii elektrycznej zmusza rządzących do szukania sposobów na złagodzenie skutków rosnących cen. Jednym z nich mają być przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku. Według Kancelarii Prezydenta RP nowe regulacje mają "uruchomić instrumenty zwiększające bezpieczeństwo energetyczne gospodarstw domowych oraz zapewnić im ceny energii elektrycznej na poziomie umożliwiającym opłacenie rachunków".

W nowej ustawie zawarto między innymi przepisy:

  • o zamrożeniu cen prądu w 2023 roku na poziomie tych z 2022 roku;
  • o upustach od sprzedawców energii elektrycznej;
  • o dodatku elektrycznym z gminy.

Zamrożenie cen prądu według limitów jego zużycia

Zamrożenie cen prądu w 2023 roku ma polegać na ich ograniczeniu do poziomu z roku 2022, jednak tylko dla osób, u których zużycie energii elektrycznej nie przekroczy pewnych poziomów, czyli:

  • 2 MWh rocznie w przypadku gospodarstwa domowego;
  • 2,6 MWh w przypadku gospodarstwa domowego z osobą z niepełnosprawnościami;
  • 3 MWh dla rodzin z Kartą Dużej rodziny i rolników.

Gdy odbiorcy przekroczą powyższe limity, zapłacą za prąd według stawek z 2023 roku.

Limit na prąd. Sprawdź, czy otrzymasz dodatek elektryczny

Fot. Pixabay

Oszczędzasz prąd? Dostaniesz bonus

Sprzedawcy energii elektrycznej będą zobowiązani przepisami ustawy do udzielania upustów odbiorcom, którzy zmniejszą zużycie prądu o co najmniej 10% w okresie od 1 października 2022 roku do 31 grudnia roku 2023 w porównaniu do analogicznego okresu w latach 2021-2022. Bonus zostanie przyznany w rachunku za prąd za rok 2024.

Kto otrzyma dodatek elektryczny do ogrzewania?

Dodatek do ogrzewania otrzymają osoby, które swoje gospodarstwa domowe ogrzewają głównie energią elektryczną i podali to źródło podczas tworzenia centralnej ewidencji emisyjności budynków przed 11 sierpnia 2022 roku lub później, ale tylko w przypadku, gdy elektryczne źródło ogrzewania zgłoszono do ewidencji po raz pierwszy.

Dodatek elektryczny wypłaci gmina w wysokości 1000 zł rocznie. W przypadku gospodarstw domowych o zużyciu prądu powyżej 5 MWh rocznie wyniesie on 1500 zł.

Ustawa o ochronie odbiorców energii elektrycznej została podpisana w zeszłym tygodniu przez prezydenta Andrzeja Dudę i wejdzie w życie w najbliższych dniach.