Linuksowy test stron internetowych

Każdy użytkownik Linuksa może przetestować swój własny serwis internetowy z pomocą narzędzia FunkLoad 1.6.2. Program sprawdza stabilność i szybkość wczytywania strony WWW. Wyszukuje również błędy w jej strukturze, a rezultaty pracy przedstawia w postaci przejrzystego raportu.

Linuksowy test stron internetowych

raport FunkLoad

FunkLoad jest funkcjonalnym testerem stron WWW, napisanym w języku Python. Aplikacja symuluje przeglądarkę internetową. Pierwsza część testu jest sprawdzeniem dostępności wszystkich części serwisu. Druga część to benchmark wydajności projektu. Monitorowany jest w nim czas oczekiwania na odpowiedź serwera oraz czas wczytywania kolejnych struktur strony. Trzecia część odpowiada za odnalezienie błędów związanych ze stabilnością połączenia. Czwarta - sprawdza odporność serwera na obciążenia. Na samym końcu tworzony jest raport w postaci ReST lub HTML (dostępny jest także format PDF, przy wykorzystaniu ps2pdf).

Pobierz plik

Wersja 1.6.2, która właśnie się pojawiła, wprowadza obsługę dla języka Python 2.5 oraz modernizuje system raportowania błędów. Więcej informacji znajduje się na stronie programu. Odnaleźć tam można również przykład raportu.