Linux droższy od Windows 2000?

Na dłuższą metę użytkowanie Windows 2000 może okazać się tańsze niż Linuxa. Na poparcie tej kontrowersyjnej tezy IDC przytacza wyniki ankiety przeprowadzonej wśród dyrektorów IT ponad setki amerykańskich organizacji korzystających z komercyjnych i bezpłatnych systemów operacyjnych.

Na niekorzyść Linuxa przemawiają głównie koszty związane z zatrudnieniem dodatkowego personelu do administrowania systemem. W przeprowadzonym badaniu IDC określiła pięć "scenariuszy IT". W czterech z nich - obejmujących serwery plików, serwery wydruku, infrastrukturę sieciową i systemy bezpieczeństwa - porównanie całkowitego kosztu utrzymania (TCO) w ciągu pięciu lat wypada na korzyść Windows 2000. Oszczędności wynikające z wyboru systemu Microsoftu sięgają nawet 20%. Na wyższy TCO w przypadku Linuxa składa się wynagrodzenie administratorów oraz wydatki na szkolenia i usługi wsparcia oferowane firmy przez zewnętrzne. Stanowią one ponad 60% TCO.

Według analityków IDC stosowanie Linuxa ma ekonomiczne uzasadnienie jedynie w obszarze serwowania stron internetowych. Ma na to wpływ przede wszystkim dostępność bezpłatnego serwera Apache. Jednak IDC zastrzega się, że koszt wskazany w badaniach TCO nie powinien być jedynym czynnikiem wpływającym na wybór systemu operacyjnego. Wątpliwości co wniosków do raportu IDC wyrazili analitycy innej znanej firmy zajmującej się badaniem rynku IT - Giga Information Group. Ich zdaniem wątpliwości budzą przede wszystkim szacunki IDC dotyczące udziału procentowego zakupu licencji i sprzętu w TCO. Giga przypomina, że w przeszłości IDC opublikowała raport, z którego wynikało, iż migracja z Unixa na platformę może przynieść dwukrotnie wyższe oszczędności niż migracja na platformę Windows.