Linux dysponuje najszybszą maszyną wirtualną Javy

Wynik testu VolanoMark (www. volano. com/report. html) porównujący wydajność wirtualnych maszyn języka Javy (JVM) opublikowany w październiku 1999 wskazuje, że najszybszą maszyną wirtualną Javy jest TowerJ 3.1.4 VM for Linux uruchamiana w systemie Red Hat Linux 6.0 (Intel).

Wynik testu VolanoMark (www.volano.com/report. html) porównujący wydajność wirtualnych maszyn języka Javy (JVM) opublikowany w październiku 1999 wskazuje, że najszybszą maszyną wirtualną Javy jest TowerJ 3.1.4 VM for Linux uruchamiana w systemie Red Hat Linux 6.0 (Intel).

TowerJ (www.towerj.com) jest produktem komercyjnym przeznaczonym do rozwiązań w bazach danych. Na drugim miejscu znalazł się IBM JDK 1.1.8 for Windows NT, a IBM JDK 1.1.8 for Linux (oba produkty IBM są dostępne nieodpłatnie) dysponuje podobną wydajnością jak Microsoft VM 3229 (JVM przeznaczony do Windows 2000). Przetestowano 15 produktów pochodzących od różnych dostawców.