Linux dysponuje najszybszą maszyną wirtualną Javy

Wynik testu VolanoMark (www. volano. com/report. html) porównujący wydajność wirtualnych maszyn języka Javy (JVM) opublikowany w październiku 1999 wskazuje, że najszybszą maszyną wirtualną Javy jest TowerJ 3.1.4 VM for Linux uruchamiana w systemie Red Hat Linux 6.0 (Intel).

Wynik testu VolanoMark (www.volano.com/report. html) porównujący wydajność wirtualnych maszyn języka Javy (JVM) opublikowany w październiku 1999 wskazuje, że najszybszą maszyną wirtualną Javy jest TowerJ 3.1.4 VM for Linux uruchamiana w systemie Red Hat Linux 6.0 (Intel).

TowerJ (www.towerj.com) jest produktem komercyjnym przeznaczonym do rozwiązań w bazach danych. Na drugim miejscu znalazł się IBM JDK 1.1.8 for Windows NT, a IBM JDK 1.1.8 for Linux (oba produkty IBM są dostępne nieodpłatnie) dysponuje podobną wydajnością jak Microsoft VM 3229 (JVM przeznaczony do Windows 2000). Przetestowano 15 produktów pochodzących od różnych dostawców.


Zobacz również