Linux na maturze

Jak się okazuje, znajomość systemu operacyjnego Linux może być przydatna nawet podczas zdawania matury. Na razie jedynie w Austrii, gdzie tamtejsze Ministerstwo Edukacji przygotowuje raport dotyczący zastosowania Linuksa w szkołach.

Opracowanie na zlecenie ministerstwa przygotowuje Naddunajski Uniwersytet w Krems, który, jak na razie, stawia jednoznaczną diagnozę: Każdy uczeń zdający małą maturę powinien umieć poruszać się w dwóch systemach operacyjnych - windowsowym i uniksowym.

W raporcie pojawiają się również argumenty dotyczące zalet pedagogicznych, technologicznych, etycznych i ekonomicznych systemu Linux, do których autorzy opracowania zaliczają m.in. różnorodność oraz elastyczność kształcenia, ograniczenie niewychowawczych przypadków kradzieży oprogramowania, obniżenie kosztów oraz zwiększenie bezpieczeństwa i stabilności działania systemu operacyjnego.

Na razie nie wiadomo jeszcze kiedy, i w jaki sposób, wnioski końcowe opracowania wdrożone zostaną w życie austriackich szkół.